Aktualności

Aktualności

Harmonogram konsultacji:

9 stycznia 2020 r. w godz. 16.00–18.00 – otwarcie konsultacji z mieszkańcami

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) przy ul. Brackiej 10 – sala konferencyjna

14 stycznia 2020 r w godz. 16.00–18.00  –  dyżur ekspercki

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) przy ul. Brackiej 10 – sala konferencyjna

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu www.dialoguj.pl,
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl,
 • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, w okresie trwania konsultacji społecznych,
 • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, pokój nr 110 (I piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2020r. w następujący sposób:

 • osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2,
 • poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „Konsultacje w ramach krakowskiej mikroretencji”,
 • pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
position-image

Celem organizowanych warsztatów jest edukacja ekologiczna dzieci z placówek przedszkolnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza oraz segregacji odpadów komunalnych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, podczas których organizowane są: pokazy, gry, oraz zabawy, które mają na celu w sposób ciekawy przekazać dzieciom wiedzę proekologiczną.

Zajęcia odbywają się w salach przedszkola biorącego udział w programie.

Placówki zainteresowane udziałem w programie edukacyjnym „Jestem Eko-Przedszkolakiem  w Krakowie – edycja jesień 2019” proszone są o pobranie poniższej Karty Zgłoszeniowej oraz odesłanie jej wypełnionej w formie skanu na adres eko@famiga.pl.   Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją załączonego poniżej regulaminu programu edukacyjnego.

Karta zgłoszenia na warsztaty (jesień 2019)

Regulamin Programu Edukacyjnego (jesień 2019)

Kampania ETZT i EDbS jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje wynikające
z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. Kampania ma celu promowanie ekologicznych form transportu, takich jak: środki transportu publicznego, rower, ruch pieszy oraz transport łączący różne gałęzie transportu, czyli tzw. transport multimodalny.

Inicjatywa ma charakter ogólnoeuropejski, jak i światowy (kampania organizowana jest m. in.  w Japonii czy w Brazylii).

W wielu aglomeracjach miejskich ludzie narzekają na niską jakość życia, m.in. na zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom hałasu, wypadki, zajmowanie coraz większej przestrzeni przez samochody. Dlatego też, ogólnym celem kampanii jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla  środowiska form transportu. Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy, kładzie nacisk na aktywne środki transportu indywidualnego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść naszemu zdrowiu i środowisku. Slogan CHODŹ Z NAMI! – ma zachęcać do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, zwłaszcza podczas codziennych podróży, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców.

Punktem kulminacyjnym kampanii jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu. W tym dniu wszyscy mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską.

 

PROGRAM

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Dzień bez Samochodu                     

16-22 września 2019 r.

„CHODŹ Z NAMI! ”/ „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”

 

16–22 WRZEŚNIA (cały tydzień)

 • Projekt PARK4SUMP – działania promujące korzystanie z parkingów Park&Ride w Krakowie

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 • Kontrola emisji spalin w pojazdach

organizator: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK

 • „Wystarczy 1 metr” akcja dotycząca prawidłowego parkowania samochodów

organizator: Straż Miejska Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 

 

16 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

 • Projekt STARS – Rowerem do szkoły – konferencja, inauguracja  7 roku realizacji projektu – przeznaczona dla przedstawicieli krakowskich szkół podstawowych biorących udział w projekcie

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 • Pokaz i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego – dla zorganizowanych grup

organizator: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, MPK S.A. w Krakowie

 

17 WRZEŚNIA (WTOREK)

 • Spłyń nowohucką Amazonką! – kajakiem przez Nową Hutę

(mikrowyprawa rzeką Dłubnią, jako alternatywa dla turystyki pieszej i rowerowej – spływ bezpłatny)

Ilość miejsc ograniczona: 15 osób.

Obowiązują zapisy: na e-mail: fundusz@ffp.org.pl lub pod nr tel.: 510 132 999

organizator: Fundacja Fundusz Partnerstwa

partner: Fundacja Ecotravel

 

17-18 WRZEŚNIA (WTOREK, ŚRODA), godz.  11.00-17.00

  Rondo Mogilskie (dolny poziom)

 • EVENT „Jestem EKO w Krakowie – CHODŹ Z NAMI! – Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”, w tym:

– Sprawny rowerzysta to bezpieczny rowerzysta – stoisko serwisowe z możliwością bezpłatnego wykonania szybkich prostych napraw (wymiana opony, regulacja hamulców, drobne serwisy rowerowe)

– Bezpieczny pieszy to zdrowy pieszy – stanowisko medyczne (pokaz udzielania pierwszej pomocy, badania spirometryczne, możliwość zmierzenia ciśnienia)

– WYDAWANIE SADZONEK ROŚLIN OZDOBNYCH I PYŁOLUBNYCH –  uczestnikom wydarzenia (do wyczerpania sadzonek)

 • mobilny punkt przyjmowania wniosków o KARTĘ KRAKOWSKĄ

– ekspozycja ELEKTRYCZNEGO AUTOBUSU I RADIOWOZU MPK S.A.

 • punkt informacyjny dotyczący zakazu stosowania paliw stałych (węgla i drewna), obowiązującego od 1 września na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz o możliwości skorzystania z dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) i termomodernizację budynków jednorodzinnych
 • RAZEM W RUCHU! – stoisko informacyjne

promocja ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji miejskiej

– „Jaka to inwestycja? – konkurs na spostrzegawczość 

– „Chodźże z nami po Krakowie” – zabierzemy Cię na spacer tematyczny

organizatorzy: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, Wydział ds. Jakości Powietrza UMK,  Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Mobilis, BikeU Wavelo, ZW Renoma

 

19 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

 • NOWOHUCKI PRZEJAZD ROWEROWY z okazji 70-lecia Nowej Huty

organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 105 w Krakowie wspólnie z Fundacją Otwarty Plan, w ramach projektu STARS – Rowerem do szkoły

 

 • „Kraków Safety Show” – organizowany w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”:

– przejazd rolkarzy w kamizelkach odblaskowych – godz. wieczorne

organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

20 WRZEŚNIA (PIĄTEK), godz. 13.00-17.00

 • „Chodź bezpiecznie z tramwajem” – DZIEŃ OTWARTY symulatora tramwaju NGT-6 (możliwość poprowadzenia pierwszego polskiego symulatora tramwajowego, poznania konsekwencji różnych niebezpiecznych zachowań pieszych na torowisku tramwajowym oraz poznania codziennej pracy motorniczego)

Instytut Pojazdów Szynowych, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, budynek J – parter

 

20 WRZEŚNIA (PIĄTEK), godz. 10.00-15.00

Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II

 • „Kraków Safety Show” – organizowany w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”:

10.00-11.30, Przemarsz maluchów w kamizelkach odblaskowych (klasy I-IV SP),

10.00-15.00, Krakowski Piknik BRD podczas którego będzie można skorzystać z szeregu atrakcji takich jak symulatory dachowania, miasteczko rowerowe, pokazy sprzętu specjalistycznego,

11.00-12.00, Road Show – multimedialny pokaz dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zawierający m.in. relacje bezpośrednich świadków i uczestników wypadków drogowych.

organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

22 WRZEŚNIA  – DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

WYŁĄCZAMY KASOWNIKI! BEZPŁATNE PRZEJAZDY LINIAMI DZIENNYMI I NOCNYMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

 • Uruchomienie Krakowskiej Linii Muzealnej „O”

Trasa: Muzeum Inżynierii Miejskiej – Cichy Kącik

organizator: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

(Szczegółowy rozkład jazdy na stronie: www.mpk.krakow.pl)

 • Edukacyjne wycieczki rowerowe, czyli jak bezpiecznie i przyjemnie podróżować na rowerze po Krakowie

11.00, zbiórka: Plac Wszystkich Świętych (budynek Magistratu)

14.30, zbiórka: Rondo Mogilskie (dolny poziom)

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 12 616 87 70.

Każda z wycieczek będzie trwać ok. 2 godzin

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 

 • Przejazd Rowerowy

START: godz. 11.00 z Parku Dębnickiego

Trasa: Park Dębnicki – Nowaczyńskiego – Monte Cassino – Konopnickiej – Kamieńskiego – Wielicka – Limanowskiego – Na Zjeździe – Podgórska – Kotlarska – Aleja Pokoju – Tauron Arena

organizator: Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów

Impreza będzie organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach w tym w Polsce. Swoją ideą ma na celu pogłębienie świadomości ludzi na temat ochrony oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zwraca on również szczególną uwagę na istniejące problemy oraz niebezpieczeństwo jakie powstało z lekceważenia skutków naruszenia równowagi ekologicznej. Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma przypominać ludziom o wielkim znaczeniu przyrody oraz odpowiedzialności człowieka za jej obecny stan.

Podczas trwania imprezy nawiązującej do idei Światowego Dnia Ochrony Środowiska w przygotowanych namiotach prowadzone będą wykłady oraz prezentacje prowadzone przez  pracowników: Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej  w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – z zakresu ochrony środowiska, w tym: przyrody, powietrza, zieleni, odpadów komunalnych oraz ekologii.

 

W programie imprezy przewidziano również :

– punkty informacyjne w których mieszkańcy będą mogli uzyskać informację na temat: bezpłatnego usuwania wyrobów azbestowych przez Gminę Miejską Kraków, programu małej retencji wód opadowych oraz działań jakie podejmuje Gmina Miejska Kraków, aby chronić mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi,

– punkt informacyjno-doradczy z zakresu ochrony powietrza, dofinansowania z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) – wymiana ogrzewania z opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne,

–  warsztaty ekologiczne pn.: „Zmysłowe drzewa” (uczestnicy będą mieli możliwość spojrzenia na otaczający ich świat przyrody dzięki nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z naturą,

–   Koło NATURY – quiz z zakresu wiedzy o środowisku.

Nowe Zasady Segregacji Odpadów – jak poprawnie segregować odpady – warsztaty edukacyjne połączone z konkursami,

– prezentacja działań promocyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – zajęcia i warsztaty,

–   występy artystyczne na scenie dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół i domów kultury,

–   liczne atrakcje dla dzieci t.j. malowanie twarzy, pokazy zumby, biegi, drobne upominki oraz gry, zabawy i konkursy ekologiczne z nagrodami dla dzieci,

– sadzonka rośliny ozdobnej lub pyłolubnej dla każdego, kto zechcę na odwiedzić

+
position-image

REGULAMIN ZBIÓRKI SUROWCÓW
„DNI ZIEMI” 2019 – aleja Róż w Krakowie

1. Przyjmowanie odpadów i wydawanie sadzonek odbywa się
w piątek, sobotę (tj. 26 i 27 kwietnia) w godzinach od 11.00 do 17.00 lub do wyczerpania zapasów sadzonek.

2. Przyjmowane są: butelki plastikowe (PET), puszki aluminiowe
i baterie.

3. Za każde 50 sztuk butelek plastikowych (PET) lub 50 sztuk puszek aluminiowych lub 50 sztuk baterii wydawana jest sadzonka.

4. Jedna osoba nie może otrzymać więcej niż 20 sadzonek.

5. Dopuszcza się oddawanie surowców wtórnych
i odbieranie sadzonek przez placówki oświatowe za pośrednictwem pisemnie upoważnionego przez Dyrekcję Szkoły – przedstawiciela placówki.

6. Jedna placówka oświatowa nie może otrzymać więcej niż 50 sadzonek.

7. Do oddawania surowców oraz do wydawania sadzonek obowiązuje jedna kolejka, zarówno dla osób fizycznych, jak też dla placówek oświatowych.

8. Kupony za surowce oddane w piątek, obowiązują w sobotę wyłącznie w przypadku wyczerpania zapasów wszystkich rodzajów sadzonek – kupon z piątku nie uprawnia do odbioru  sadzonek poza kolejką w sobotę (obowiązuje jedna kolejka, tj. kolejka do oddawania  surowców).

9. Placówki oświatowe biorące udział w akcji „Rośliny za PET-y”, odbierają sadzonki roślin antysmogowych w dn. 26 kwietnia br. (piątek) w godz. 13.00-14.00 – na wydzielonym stanowisku, zgodnie z listą przesłaną przez organizatora akcji.

Celem organizowanych warsztatów jest edukacja ekologiczna dzieci z placówek przedszkolnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza oraz segregacji odpadów komunalnych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, podczas których organizowane są: pokazy, gry, oraz zabawy, które mają na celu w sposób ciekawy przekazać dzieciom wiedzę proekologiczną.

Zajęcia odbywają się w salach przedszkola biorącego udział w programie.

Placówki zainteresowane udziałem w programie edukacyjnym „Jestem Eko-Przedszkolakiem  w Krakowie – edycja wiosenna 2019” proszone są o pobranie poniższej Karty Zgłoszeniowej oraz odesłanie jej wypełnionej w formie skanu na adres eko@famiga.pl.   Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją załączonego poniżej regulaminu programu edukacyjnego.

 

Karta zgłoszeniowa na warsztaty
Regulamin programu

position-image

Tradycyjnie obchody Dni Ziemi połączone będą z Krakowską Wystawą Ekologiczną na której zaprezentują się zarówno jednostki miejskie, jak i organizacje pozarządowe związane z ideą Dni Ziemi.

 

PROGRAM DNI ZIEMI – KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA 2019

26-27 kwietnia 2019

aleja Róż, Kraków

 

26 -27 kwietnia, godz. 11.00 – 17.00

KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA

 • PREZENTACJA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH miejskich spółek komunalnych oraz jednostek organizacyjnych
 • INFORMACJE O DOTACJACH NA WYMIANĘ OGRZEWANIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I TERMOMODERNIZACJĘ
 • JAK WYMIENIĆ OGRZEWANIE NA ZASILANE GAZEM ZIEMNYM” – prezentacja działań dostawców ekologicznego ogrzewania (PGNiG S.A.)
 • PREZENTACJA DZIAŁAŃ WOJWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w Krakowie
 • PREZENTACJA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH

-ELEKTROSMOG – działania Miasta Krakowa w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi

-PROGRAM MAŁEJ RETENCJI WÓD OPADOWYCH – zagospodarowanie wody deszczowej, jako kluczowy element ekologicznego i ekonomicznego stylu życia

– USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH – zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych, weź udział w PROGRAMIE bezpłatnego usuwania azbestu realizowanego przez Gminę Miejską Kraków

– KOŁO NATURY – quiz z zakresu wiedzy o środowisku

– OCHRONA PRZYRODY, ZIELENI, ZWIERZĄT – akcja informacyjna

 • „SYMBIOZA WOKÓŁ NAS” – warsztaty pokazujące wzajemną niewidzialną sieć zależności. Odkryj z nami świat niezwykłych powiązań
 • POZNAJ NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW – dowiedz się jak poprawnie segregować odpady – warsztaty połączone z konkursami; zwiedzanie LAMUSOWNI (dla zorganizowanych grup szkolnych)
 • SKĄD BIERZE SIĘ ENERGIA? – warsztaty i konkursy ekologiczne; zwiedzanie EKOSPALARNI (dla zorganizowanych grup szkolnych)
 • BĄDŹ EKO z Wodociągami Miasta Krakowa – poznaj tajniki naszych kampanii edukacyjnych:

-„W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU”

-„TO SIĘ W ŚCIEKU NIE MIEŚCI”

 • PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, jako przyjaznego środka transportu – informacje o zaletach ekologicznego transportu oraz planach zakupowych nowego taboru
 • PREZENTACJA AUTOBUSU I RADIOWOZU ELEKTRYCZNEGO
 • RAZEM W RUCHU – PRZESIADAJ SIĘ I JEŹ!– punkt informacyjny ZDMK i ZTP
 • WYCIECZKI DO LAMUSOWNI i EKOSPALARNI (dla zorganizowanych grup szkolnych)
 • „DOTYK LASU W MIEŚCIE” – poznawanie lasu, gleb przez dotyk – warsztaty prowadzone przez pracowników i studentów Uniwersytetu Rolniczego z Centrum Edukacji Gleboznawczej
 • RECYKLING PLASTYCZNY – tworzenie własnego rękodzieła z surowców wtórnych – warsztaty (Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie)
 • OGRODOWE RZEMIOSŁO – ekologiczne warsztaty dla najmłodszych (Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida)
 • KONKURS WIEDZY o wybranych parkach Nowej Huty (Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida)
 • MŁODZIEŻOWE EKOKINO – pokaz filmów edukacyjnych poruszających problem globalnego ocieplenia klimatu i jego wpływu na nasze codzienne życie (Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
 • WYSTĘPY DZIECI z krakowskich szkół, przedszkoli i domów kultury
 • GRY, ZABAWY I KONKURSY DLA DZIECI
 • GRA MIEJSKA „Gram w Zielone Miasto” dla placówek oświatowych
 • ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH „SADZONKI ZA SUROWCE WTÓRNE”

 

SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW I WŁADZ MIASTA KRAKOWA

26 kwietnia, godz. 10.00                          

 • wspólne sadzenie miododajnych lip i krzewów różanych

wzdłuż ul. Warszawskiej (wiz’a’wiz Politechniki Krakowskiej)

 

IMPEZY TOWARZYSZĄCE:

 26 kwietnia, godz. 12.00

27. Spotkanie Młodych Ekologów pn.: „O ociepleniu klimatu – rozmowy w kontekście (os. Centrum E nr 2 w Krakowie – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza)

 

Wiosenne spacery z dr Zygmuntem Kiszką

26 kwietnia, godz. 12.00

 • Park Ratuszowy i Park Szwedzki 27 kwietnia, godz. 12.00 (zbiórka przy stoisku Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, al. Róż w Krakowie)

 

  27 kwietnia, godz. 12.00

  • Lasek Mogilski (zbiórka przy kościele św. Bartłomieja,

  ul. Klasztorna 11 w Krakowie)

   

   26 kwietnia, godz. 13.00-14.00

  • SADZONKI ROŚLIN ANTYSMOGOWYCH

  Placówki oświatowe biorące udział w akcji „ROŚLINY ZA PET-Y”, odbierają sadzonki roślin antysmogowych w dniu 26 kwietnia br. (piątek) w godz. 13.00-14.00 – na wydzielonym stanowisku, zgodnie z listą placówek przesłaną przez organizatora akcji.

  Przedstawiciel placówki oddelegowany do odbioru sadzonek – winien mieć ze sobą pieczątkę placówki biorącej udział w/w akcji. W przypadku jej braku – sadzonki nie zostaną wydane.

   

   

  26-27 kwietnia, godz. 11.00-17.00

  SADZONKI ZA SUROWCE WTÓRNE !

  Wystarczy przynieść:

  50 BUTELEK PET lub 50 PUSZEK ALUMINIOWYCH lub 50 ZUŻYTYCH BATERII,

  ABY OTRZYMAĆ SADZONKI KWIATÓW BALKONOWYCH I KRZEWÓW.

  Zbiórka surowców trwać będzie w piątek i sobotę w godzinach 11.00-17.00

  (lub do wyczerpania zapasów).

  Wraz z sadzonkami będzie można otrzymać woreczki z kompostem uzyskanym z przetworzonych odpadów zielonych zebranych od mieszkańców Krakowa (do wyczerpania zapasów).

  Regulamin Zbiórki Surowców

  W dwóch edycjach zajęć weźmie udział ok. 1125 dzieci. Dzięki użyciu różnorodnych form przekazu, materiał edukacyjny jest przekazany w ciekawy i przystępny sposób. Spotkania mają charakter warsztatowy, zajęcia są dynamiczne połączone z zabawą, wypełnione wiedzą ekologiczną z naciskiem na czyste powietrze. Wszystko po to aby dostarczyć dzieciom wiedzę proekologiczną, pozostawić w nich ciekawość i przekonanie, że dbanie o środowisko jest ciekawe i każdy z nich może zostać EKO przedszkolakiem.

  position-image

  Podczas warsztatów nauczyciele otrzymali scenariusz oraz komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzania zajęć, których tematyka dotyczyła kształtowania środowiska w Krakowie. Dzięki przeprowadzonych w klasach lekcjom uczniowie będą wiedzieli jak dbać o przyrodę w najbliższej okolicy.

   

  RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY POD HASŁEM „O ZIELEŃ DBASZ, CZYSTE POWIETRZE MASZ” 19 MAJA 2018 –  PARK IM. DR. JORDANA W KRAKOWIE

  Rodzinny Piknik Ekologiczny to niepowtarzalna szansa na bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami naszego miasta, by przekazać im cenną dawkę wiedzy z zakresu ekologii. Opowiemy o tym, jak chronić zieleń, wymienić ogrzewanie na ekologiczne oraz prawidłowo sortować odpady i dlaczego nasze działania są tak cenne dla naszego otoczenia. Spotkanie będzie dobrą okazją, by zwiększyć „naszą ekologiczną świadomość”.

  Zaplanowane na sobotę atrakcje skierowane będą szczególnie do rodzin z dziećmi. Najmłodsi uczestnicy pikniku będą mogli uczyć się poprzez zabawę, a ich opiekunowie będą mieli szansę na odwiedzenie stoisk współorganizatorów pikniku, na których zasięgną wszelkich informacji m.in. z zakresu wymiany ogrzewania na proekologiczne oraz obowiązujących przepisów z zakresu wycinki drzew. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się jak złożyć wniosek o wymianę pieca węglowego na ogrzewanie ekologiczne, jak otrzymać dofinansowanie do poniesionych kosztów kwalifikowanych, a także w jaki sposób ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania. Przypominamy, że złożenie wniosku o dotację na wymianę ogrzewania na proekologiczne jeszcze w tym roku gwarantuje otrzymanie do 60% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji, a w następnych latach dofinansowanie będzie malało.

  Jednocześnie zarówno mali, jak i duzi będą mogli liczyć na świetną zabawę na powietrzu oraz aktywnie spędzony czas w rodzinnym gronie. W programie między innymi występy dzieci i młodzieży z krakowskich domów kultury, GRA MIEJSKA „Gram w Zielone Miasto” dla rodzin (z nagrodami); gry, zabawy i konkursy dla dzieci; konkurs biegów na czas dla dzieci (z nagrodami); Rozdamy rośliny pyłolubne (pyłochłonne), które doskonale nadają się do hodowania w mieszkaniach. Zostanie zwrócona szczególna uwaga na wpływ jakości powietrza na zdrowie i samopoczucie. Będziemy mogli lepiej zrozumieć a też docenić, jak doskonałymi i cennymi tworami są drzewa transportujące wodę i sole mineralne z gleby do najdalej wysuniętych gałęzi.

  Nowością tegorocznego Pikniku będzie wspólna nauka tańca EKO-ZUMBA, do którego zaprosimy wszystkich chętnych, zarówno dzieci jak i dorosłych mieszkańców naszego Miasta.

  Program Pikniku Rodzinnego “O Zieleń Dbasz, Czyste Powietrze Masz”:

  RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY 2018 pod hasłem:

  “O Zieleń Dbasz, Czyste Powietrze Masz”

  19 maja – godz. 11.00 – 17.00,  Park im. dr Henryka Jordana

  PREZENTACJA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

  • AKCJA INFORMACYJNA Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA

  Ty też możesz poprawić jakość powietrza w Krakowie! Punkt informacyjno-doradczy z zakresu ochrony powietrza, dofinansowania z Programu Ograniczania Niskiej Emisji

  • USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH

  Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych – weź udział w Programie bezpłatnego usuwania azbestu realizowanego przez Gminę Miejską Kraków

  • „DRZEWO ZA DRZEWO”
  • „ROŚLINNE FILTRY – NATURALNY SPOSÓB NA OCZYSZCZANIE POWIETRZA” – Wystawa edukacyjna podkreślająca rolę zieleni w walce o czystsze powietrze
  • KONKURS WIEDZY O PARKACH KRAKOWA
  • WARSZTATY EDUKACYJNE POŁĄCZONE Z KONKURSAMI DOTYCZĄCYMI ZASAD SEGREGOWANIA ODPADÓW – zajęcia i warsztaty dla dzieci
  • PREZENTACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – zajęcia i warsztaty
  • występy dzieci i młodzieży z krakowskich klubów i ośrodków kultury

  11.00 –14.00: Gra Miejska „Gram w Zielone Miasto”

  12.00 –12.30: EKO  – Zumba dla wszystkich !

  13.00 – 14.00: 4. Ekobieg „Spalam kalorie – nie odpady”: zakończenie Biegu dla Dorosłych, rozpoczęcie i zakończenie Biegów dla Dzieci, rozdanie nagród, dekoracja zwycięzców; więcej na www.ekobieg.pl

  14.00 –14.30: EKO  – Zumba dla wszystkich !

  • WYDAWANIE SADZONEK ROŚLIN PYŁOLUBNYCH (do wyczerpania sadzonek)

   

   

  position-image

  Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w Stanach Zjednoczonych
  i zostały zapoczątkowane przez amerykańskiego senatora, który był poruszony katastrofą ekologiczną w związku z ogromnym wyciekiem ropy w Kalifornii. W 1990 roku idea obchodów Dnia Ziemi rozprzestrzeniła się na cały świat, a obecnie wydarzenie organizowane jest w ponad 190 krajach.

  W Krakowie Dni Ziemi świętujemy już od 20 lat.  Zorganizowane są one tradycyjnie przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa i połączone z Krakowską Wystawą Ekologiczną. Krakowskie obchody przebiegają w formule partnerskiej ( do organizacji włączają się zarówno jednostki miejskie, jak i organizacje pozarządowe związane z ideą Dni Ziemi) i trwają przez dwa dni. Podczas Wystawy Ekologicznej w rozstawionych namiotach, krakowskie spółki komunalne i jednostki miejskie mają szansę zaprezentować prowadzone przez siebie inwestycje na rzecz środowiska.

  Co roku Wydział Kształtowania Środowiska wpisuje się w misję Dnia Ziemi, przekazując wiedzę na temat środowiska oraz promując rozwiązania mające poprawić m.in. stan powietrza i zieleni miejskiej. Obecnie nasza planeta traci ponad 15 miliardów drzew rocznie – to niemal 23 ha lasu na minutę, potrzeba przekazywania wiedzy na temat tego, jak wycinka drzew i zanieczyszczenie powietrza wpływają na obecną i przyszła zmianę klimatu, jest więc nagląca.

  Od 14 lat prowadzona jest także zbiórka surowców w zamian, za które rozdawane są sadzonki kwiatów, drzew i krzewów. W ciągu ostatnich 14 lat zebrano ponad 70 ton surowca wtórnego oraz wydano prawie 161 tysięcy różnego rodzaju sadzonek.

  Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close