Wszystkie budki lęgowe  powstały z drewna z odzysku, które zostały zebrane przez MPO Kraków od mieszkańców i firm w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Liczba sztuk ograniczona !!!!!!