Komunikat dotyczący pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – ul. Pl. Na Stawach 1.

W dniach 28.08-31.08.2023r. (z wyjątkiem soboty, niedzieli) Pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego: Ośrodek badań i Analiz PP z Krakowa będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych przez anteny instalacji radiokomunikacyjnej P4:

  • KRA0188 zlokalizowanej w miejscowości Kraków, ul. Pl. Na Stawach 1.

Podstawa prawna wykonywania pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. (Dz. U. 2022, poz. 2630, pkt. 12,13,14 i 19)

 

W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, data pomiarów może ulec zmianie.

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP” s.c.
ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW
fax: 12 20 20 477
www.ppkrakow.pl

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij