Planowane pomiarzy pola elektromagnetycznego KRA693 – Kraków, ul. ks. Pawlickiego 1

Uprzejmie informuję o planowanym przez Laboratorium Anteo sp. z o. o. pomiarze pola elektromagnetycznego na terenie wokół stacji w miejscowości Kraków, ul. ks. Pawlickiego 1.

Pomiar wykonany zostanie na zlecenie operatora P4 sp. z o. o.

W związku z chęcią spełnienia obowiązku opisanego w pkt. 14 załącznika do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, uprzejmie informuję o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej sieci P4 sp. z o.o., dla potrzeb ochrony ludzi i środowiska, wskazanych poniżej:

Nr stacji: KRA0693G
Adres stacji bazowej: Kraków, ul. ks. Pawlickiego 1
Planowana data wykonania pomiarów PEM: 2023-09-01 do 2023-09-08

W szczególności zwracamy się do okolicznych mieszkańców/użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu lub tarasu) w celu wykonania pomiarów. Zgoda ma charakter dobrowolny. Ze względu na konieczność wykonania pomiarów przy odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak opadów) termin realizacji pomiarów może ulec zmianie.
Informujemy dodatkowo, że na stronie internetowej: https://anteo.pl/infopomiary/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Anteo sp. z o.o.

Wyniki pomiarów przekazane zostaną do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Opublikowane będą również na rządowej stronie internetowej http://si2pem.gov.pl/ .

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij