Komunikat dotyczący pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – ul. Józefa 26.  

W dniach 02-10.11.2023 r. Pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego: Ośrodek badań i Analiz PP z Krakowa będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych przez anteny instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile 51226 zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Józefa 26.

 

Podstawa prawna wykonywania pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. (Dz. U. 2022, poz. 2630, pkt. 12,13,14 i 19)

W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, data pomiarów może ulec zmianie.

Uzyskane wyniki zostaną opublikowane na https://si2pem.gov.pl/

Pomiary będą wykonywane w lokalach mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

 

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP” s.c.
ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW
fax: 12 20 20 477
www.ppkrakow.pl

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij