Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu obchodzony jest każdego roku 18 marca. Dzień ten został ustanowiony w 1994 roku przez Biuro Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu promowania recyklingu i edukacji na temat ochrony środowiska.

Recykling to proces przetwarzania zużytych materiałów na nowe produkty w celu zmniejszenia zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki recyklingowi możliwe jest wielokrotne wykorzystanie odpadów, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów produkowanych przez społeczeństwo.

Niestety, w Polsce nadal problemem jest nadmierna ilość wytworzonych odpadów. Według danych GUS, przeciętny Polak produkuje około 300 kg śmieci rocznie, co plasuje nasz kraj wśród liderów w produkcji odpadów w Europie. Dlatego też Światowy Dzień Recyklingu jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o konieczności dbania o środowisko i podejmowania działań mających na celu zwiększenie recyklingu oraz redukcję ilości wytworzonych odpadów. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony planety poprzez segregację śmieci, ponowne wykorzystanie materiałów oraz dbanie o zmniejszenie ilości odpadów produkowanych na co dzień.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij