Planowane konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego „Gryziel”

W okresie od 30 sierpnia do 27 września 2024 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Gryziel”.

W konsultacjach będą mogli wziąć udział mieszkańcy Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konsultacji zaplanowano: otwarte spotkanie dla mieszkańców, dyżury konsultacyjne eksperta (stacjonarny i telefoniczny) oraz możliwość wypełnienia formularzy konsultacyjnych.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji zostanie opublikowanych w serwisie www.obywatelski.krakow.pl wkrótce.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij