Komunikat w sprawie barszczu Sosnowskiego

Podczas letnich wycieczek i spacerów w szczególności w pobliżu rzek, możemy spotkać barszcz Sosnowskiego. Jest to jedna z roślin zaliczonych do  inwazyjnych gatunków obcych (IGO) rozpowszechnionych na szeroką skalę.

Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności, a przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzi. Między innymi dlatego właśnie każdy, kto zauważy tę roślinę rosnącą na terenie Krakowa powinien to zgłosić do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Można to zrobić pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Gminy Miejskiej Kraków lub na adres: ws.umk@um.krakow.pl zgodnie z formularzem, który znajduje się tutaj.

Zgłoszenie takie zostanie przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie, a następnie po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu zgłoszenia o Centralnego Rejestru Danych o IGO, zostanie ustalona osoba lub instytucja odpowiedzialna za zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Zwalczanie rośliny jest bowiem obowiązkiem właścicieli, bądź zarządców nieruchomości, na których rośnie barszcz.

Barszcz Sosnowskiego to roślina o silnym działaniu toksycznym i alergizującym. Wydziela on substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie. Roślina występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, oraz na nieużytkach czy odłogach.

W załączonych ulotkach znajdują się informacje, gdzie można spotkać barszcz Sosnowskiego oraz co zrobić, jeśli dojdzie do kontaktu z nim, wskazane zostały także zagrożenia i zalecenia związane z obecnością barszczy kaukaskich w środowisku.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia IGO

Ulotka GIOŚ – barszcz Sosnowskiego – informacje

Ulotka GIOŚ – barszcze kaukaskie zagrożenia i zalecenia

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij