ekoMieszkańcy

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i procedurami prowadzonymi przez Wydział Kształtowania Środowiska.

pozycje

w kategorii

Kraków – zagrożenia osuwiskowe

Przydatne informacje na temat osuwisk w Krakowie.

Krakowski Zielony Ład – Porozumienie Green City Accord

Krakowski Zielony Ład – Porozumieniu Green City Accord - dokument zbierający inicjatywy proekologiczne i proklimatyczne realizowane przez miasto Kraków w jednym miejscu.

Krakowski Zielony Ład

Opis dokumentu Krakowskiego Zielonego Ładu który powstał, aby zebrać w jednym miejscu inicjatywy proekologiczne i proklimatyczne realizowane przez miasto Kraków.

Projekty realizowane przez Wydział Kształtowani Środowiska UMK w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2022

Informacje na temat projektów zrealizowanych oraz realizowanych przez Wydział Kształtowani Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zgłoś źródło ogrzewania do bazy źródeł ciepła

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Właściciele istniejących budynków będą mieli 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia, natomiast w przypadku nowo budowanych nieruchomości czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Kraków wspiera rozwój energetyki prosumenckiej

Jak to jest z jakością powietrza w Krakowie? Poprawa jakości powietrza jest zadaniem trudnym, składającym się z wielu wątków wymagających ciągłej koordynacji i analizy, a także kreowania wśród mieszkańców prospołecznych i proekologicznych postaw. Kraków osiągnął w tym zakresie ogromny sukces, zwieńczony wprowadzeniem na terenie miasta zakazu stosowania paliw stałych od 1 września 2019 r.

Uciążliwość odorowa na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

Informacje na temat podejmowanych działań przez Urząd Miasta Krakowa oraz innych jednostek i organów związanych z ochroną środowiska dot. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo - wschodniej części Krakowa.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

Informacje na temat projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030, który jest jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska.

Liczy się każda kropla!

Skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków na inwestycje związane z wodami opadowymi i roztopowymi.

Zezwolenie na usuwanie drzew

Informacje na temat drzew i ich usuwania

Co zrobić, kiedy przewróci lub złamie się drzewo na posesji?

Informacje na temat jak prawidłowo postąpić, gdy drzewo na posesji złamie się lub zostanie wywrócone przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

MONIT-AIR

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie.

[ESC] lub kliknij