ekoMieszkańcy

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i procedurami prowadzonymi przez Wydział Kształtowania Środowiska.

pozycje

w kategorii

Projekty realizowane przez Wydział Kształtowani Środowiska UMK w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2021

Informacje na temat projektów zrealizowanych oraz realizowanych przez Wydział Kształtowani Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KRAKOWA na lata 2020-2030

Informacje na temat projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030, który jest jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska.

Uciążliwość odorowa na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

Informacje na temat podejmowanych działań przez Urząd Miasta Krakowa oraz innych jednostek i organów związanych z ochroną środowiska dot. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo - wschodniej części Krakowa.

Liczy się każda kropla!

Skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków na inwestycje związane z wodami opadowymi i roztopowymi.

Niebezpieczny azbest

Istotne jeśli jesteś w posiadaniu wyrobów zawierających azbest

Zezwolenie na usuwanie drzew

Informacje na temat drzew i ich usuwania

[ESC] lub kliknij