ekoMieszkańcy

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i procedurami prowadzonymi przez Wydział Kształtowania Środowiska.

pozycje

w kategorii

Kraków – zagrożenia osuwiskowe

Przydatne informacje na temat osuwisk w Krakowie.

Krakowski Zielony Ład – Porozumienie Green City Accord

Krakowski Zielony Ład – Porozumieniu Green City Accord - dokument zbierający inicjatywy proekologiczne i proklimatyczne realizowane przez miasto Kraków w jednym miejscu.

Krakowski Zielony Ład

Opis dokumentu Krakowskiego Zielonego Ładu który powstał, aby zebrać w jednym miejscu inicjatywy proekologiczne i proklimatyczne realizowane przez miasto Kraków.

Projekty realizowane przez Wydział Kształtowani Środowiska UMK w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2022

Informacje na temat projektów zrealizowanych oraz realizowanych przez Wydział Kształtowani Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zgłoś źródło ogrzewania do bazy źródeł ciepła

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Właściciele istniejących budynków będą mieli 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia, natomiast w przypadku nowo budowanych nieruchomości czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Kraków wspiera rozwój energetyki prosumenckiej

Jak to jest z jakością powietrza w Krakowie? Poprawa jakości powietrza jest zadaniem trudnym, składającym się z wielu wątków wymagających ciągłej koordynacji i analizy, a także kreowania wśród mieszkańców prospołecznych i proekologicznych postaw. Kraków osiągnął w tym zakresie ogromny sukces, zwieńczony wprowadzeniem na terenie miasta zakazu stosowania paliw stałych od 1 września 2019 r.

Uciążliwość odorowa na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

Informacje na temat podejmowanych działań przez Urząd Miasta Krakowa oraz innych jednostek i organów związanych z ochroną środowiska dot. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo - wschodniej części Krakowa.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

Informacje na temat projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030, który jest jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska.

Liczy się każda kropla!

Skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków na inwestycje związane z wodami opadowymi i roztopowymi.

Co zrobić, kiedy przewróci lub złamie się drzewo na posesji?

Informacje na temat jak prawidłowo postąpić, gdy drzewo na posesji złamie się lub zostanie wywrócone przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

MONIT-AIR

Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie.

[ESC] lub kliknij