ekoMieszkańcy

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i procedurami prowadzonymi przez Wydział Kształtowania Środowiska.

pozycje

w kategorii

Uciążliwość odorowa na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

Informacje na temat podejmowanych działań przez Urząd Miasta Krakowa oraz innych jednostek i organów związanych z ochroną środowiska dot. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo - wschodniej części Krakowa.

Liczy się każda kropla!

Skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków na inwestycje związane z wodami opadowymi i roztopowymi.

Niebezpieczny azbest

Istotne jeśli jesteś w posiadaniu wyrobów zawierających azbest

Zezwolenie na usuwanie drzew

Informacje na temat drzew i ich usuwania

[ESC] lub kliknij