ekoMieszkańcy

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i procedurami prowadzonymi przez Wydział Kształtowania Środowiska.

pozycje

w kategorii

Zgłoś źródło ogrzewania do bazy źródeł ciepła

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie musiał złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.  Właściciele istniejących budynków będą mieli 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia, natomiast w przypadku nowo budowanych nieruchomości czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Kraków wspiera rozwój energetyki prosumenckiej

Jak to jest z jakością powietrza w Krakowie? Poprawa jakości powietrza jest zadaniem trudnym, składającym się z wielu wątków wymagających ciągłej koordynacji i analizy, a także kreowania wśród mieszkańców prospołecznych i proekologicznych postaw. Kraków osiągnął w tym zakresie ogromny sukces, zwieńczony wprowadzeniem na terenie miasta zakazu stosowania paliw stałych od 1 września 2019 r.

Projekty realizowane przez Wydział Kształtowani Środowiska UMK w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2021

Informacje na temat projektów zrealizowanych oraz realizowanych przez Wydział Kształtowani Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego

PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KRAKOWA na lata 2020-2030

Informacje na temat projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030, który jest jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska.

Uciążliwość odorowa na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

Informacje na temat podejmowanych działań przez Urząd Miasta Krakowa oraz innych jednostek i organów związanych z ochroną środowiska dot. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo - wschodniej części Krakowa.

Liczy się każda kropla!

Skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków na inwestycje związane z wodami opadowymi i roztopowymi.

Niebezpieczny azbest

Istotne jeśli jesteś w posiadaniu wyrobów zawierających azbest

Zezwolenie na usuwanie drzew

Informacje na temat drzew i ich usuwania

[ESC] lub kliknij