WARSZTATY EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLI I KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla klas I-III szkół podstawowych związane z kształtowaniem środowiska, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z: retencją wody, promowaniem ekologicznych form mobilności, upcyclingiem, prawidłowym dokarmianiem ptaków oraz odpowiedzialnym wyborem zwierzaka.

[ESC] lub kliknij