Liczy się każda kropla!

Łap każdą kroplę i skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków na inwestycje związane z wodami opadowymi i roztopowymi. Pamiętaj, że zasoby wody w Polsce kurczą się z każdym rokiem i obowiązkiem każdego z nas jest pomoc w zatrzymaniu tego procesu.

Liczy się każda

kropla!

Od kilku dziesięcioleci mamy w Polsce problem z narastającym deficytem wody, a jej zasoby zmniejszają się w zastraszającym tempie.

Dlatego ochrona tych zasobów staje się priorytetem również w związku ze zmianami klimatycznymi, czyli często długotrwałym brakiem opadów powodującym rekordowe susze oraz bezśnieżnymi zimami. Każdy z nas powinien troszczyć się o każdy litr wody, ponieważ im więcej jej zbierzemy w ramach dużej i małej retencji, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na nią z wodociągów. W tę formę ochrony środowiska aktywnie włączyły się władze Krakowa uchwalając „Krakowską mikroretencję wód opadowych i roztopowych” – dotację celową na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Dzięki przyznanym dotacjom mieszkańcy Krakowa mogą wykonać systemy do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Podstawowe cele programu to przede wszystkim oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym, a przez to uzyskanie oszczędności finansowych dla mieszkańców. Zapraszamy do udziału w programie – poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania oraz wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne są w Wydziale Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 tel. 12 616 88 72, 12 616 8874 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

[ESC] lub kliknij