MONIT-AIR

Jakość powietrza zajmuje obecnie priorytetową pozycję wśród zagadnień związanych z przestrzenią miejską,  na które zwracają uwagę mieszkańcy Krakowa. Stąd ogromne wysiłki władz miasta mające na celu walkę z niską emisją. Wśród wielu różnych działań warto zwrócić uwagę na realizację projektu „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się szereg przedsięwzięć,  zmierzających nie tylko do doraźnego, ale również przyszłościowego radzenia sobie z problemem warunków aerosanitarnych. Jednym słowem, Kraków trzeba przewietrzyć, ponieważ jego niekorzystne położenie geograficzne sprawia, że cyrkulacja powietrza w mieście jest utrudniona. Jak zatem zwiększyć ilości świeżego powietrza w mieście, zmniejszając tym samym uciążliwości życia w nim? Realizacja projektu to przede wszystkim obliczona na wiele lat strategia, która pozwoli na takie planowanie przestrzeni, którego efektem będzie lepsza wymiana i regeneracja powietrza w Krakowie.

Rezultatem projektu jest między innymi dostarczenie nowoczesnej bazy informacji przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Na realizacji projektu najbardziej skorzystali mieszkańcy Krakowa, którzy wprawdzie nie buli bezpośrednimi jego beneficjentami, ale to właśnie oni najlepiej odczuwają wymierne skutki jego realizacji. Pracownicy krakowskiej administracji zyskali doskonałe narzędzia do planowania przestrzennego. Pośrednio beneficjentami programu zostały również inne organy administracji publicznej, a także ośrodki naukowe.

Projekt „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wartość projektu wyniosła 3 441 562 zł, natomiast dofinansowanie stanowiło 85% wartości tj. 2 925 328 zł. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2014-2016 przez Gminę Miejską Kraków we współpracy z Zakładem Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym. Udział w projekcie instytucji o tak wysokich osiągnięciach naukowych w badaniach zjawisk atmosferycznych i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gwarantowało prawidłowy przebieg jego realizacji.

Projekt obejmował następujące działania:

  • Ocenę warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu modelowania.
  • Inwentaryzację niskiej emisji w zakresie czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo stałe na terenie Krakowa oraz włączenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych.
  • Kontrolę likwidacji pieców na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji wraz ze wspomaganiem informatycznym.
  • Mapę pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznej szorstkości terenu oraz ogólną inwentaryzację terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej.
  • Komputerowy system zarządzania zielenią i szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni – zakup oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego stacjonarnego i mobilnego.
  • Promocję projektu – konferencje prasowe i seminaria.
  • Szkolenia i warsztaty.

Pokrycie terenu i przewietrzanie Miasta Krakowa – publikacja:

plik do pobrania

MONIT-AIR

[ESC] lub kliknij