Niebezpieczny azbest

Nie usuwaj azbestu samodzielnie – zdaj się na pomoc fachowców. Uwaga posiadaczu wyrobów zawierających azbest! Skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków i bezpłatnie usuń wyroby azbestowe z terenu nieruchomości.

 W ramach projektu można usunąć pokrycie dachowe z azbestu lub elewację z azbestu albo wywieźć składowane odpady azbestowe.

Uwaga posiadaczu wyrobów zawierających azbest! Skorzystaj z pomocy Gminy Miejskiej Kraków i bezpłatnie usuń wyroby azbestowe z terenu nieruchomości. W ramach projektu można usunąć pokrycie dachowe z azbestu lub elewację z azbestu albo wywieźć składowane odpady azbestowe. Wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Kształtowania Środowiska naos. Zgody 2. Więcej informacji pod numerem telefonu 12 616 87 89. Pomoc kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych a także do przedsiębiorców.

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Co to jest azbest i gdzie może się znajdować?

Azbest jest wspólną nazwą handlową materiałów krzemowych występujących w przyrodzie. W Polsce azbest wykorzystywany był do produkcji materiałów budowlanych. Najpopularniejsze zastosowanie wyrobów zawierających azbest to pokrycia dachowe, elewacyjne oraz przewody wentylacyjne.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Zagrożenie dla zdrowia powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Wyroby zawierające azbest muszą być usuwane w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.

Nie rób tego samodzielnie. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być prowadzane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do ich prowadzenia oraz zatrudniających przeszkolonych pracowników.

Wnioski do pobrania poniżej, a pełna informacja na temat programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

[ESC] lub kliknij