Projekty realizowane przez Wydział Kształtowani Środowiska UMK w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2021

I edycja Budżetu Obywatelskiego

Tytuł projektu: Park leśny Borek Fałęcki – I etap

 

Nr projektu: Projekt lokalny – Dzielnica IX NR 2

Krótki opis propozycji zadania:

Przekształcenie uroczyska w park leśny, ułatwienie dostępu mieszkańców do lasu.

Wykonanie:

Wykonano pielęgnację zieleni wzdłuż ciągów spacerowych w uroczysku Zaborze. W ramach  prac:

– wykonano pielęgnację 15 sztuk pojedynczych drzew,

– wykonano pielęgnację krzewów wzdłuż ciągów spacerowych na łącznej powierzchni 3,2 ha,

– ustawiono 10 sztuk ławek typu leśnego oraz 10 sztuk koszy na śmieci,

– zablokowano możliwość wjazdu pojazdów samochodowych na teren uroczyska,

– wykonano inwentaryzację przyrodniczą pt.” Ocena stanu przyrody uroczyska leśnego Zaborze, oddz. 61 o pow. 15,81 ha”- ocenie ww. opracowania podlegała szata roślinna, drzewa i krzewy, ornitofauna, herpetofauna oraz duże i średnie ssaki zasiedlające teren.

Koszt realizacji zadania: 50 000,00 zł

Termin wykonania zadania: 30 listopada 2015r.

 

IV edycja  Budżetu Obywatelskiego

Tytuł projektu: Zadbajmy o bezdomne koty!

 

Nr projektu: Projekt ogólnomiejski NR 111

Krótki opis propozycji zadania:

Projekt zakładał zakup specjalnych budek dla kotów, zakup karmy suchej i mokrej oraz jej dystrybucję a także usługi weterynaryjne.

Wykonanie:

Projekt zakładał otoczenie opieką kotów wolno żyjących i w związku z jego realizacją zostało zawarte 8 umów:

 • na zakup ocieplanych budek,
 • na zakup karmy suchej i mokrej,
 • na leczenie chorych kotów wolno żyjących,
 • na szczepienie kotów wolno żyjących.

Zakupiono karmę suchą i mokrą dla wolno żyjących kotów:

 • 64 sztuki 10 kilowych opakowań karmy suchej dla kotów (drób),
 • 70 sztuki 10 kilowych opakowań karmy suchej dla kotów (pstrąg),
 • 70 sztuki 10 kilowych opakowań karmy suchej dla kotów (struś).
 • 2 322 sztuk 156 g opakowań karmy mokrej dla kotów (kurczak),
 • 2 323 sztuk 156 g opakowań karmy mokrej dla kotów (łosoś).

Karma została przekazana do trzech organizacji społecznych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków dla których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt:

 • Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53, 31-019 Kraków,
 • Fundacja „Zwierzęta Krakowa” ul. Kluczborska 4/105,31-271 Kraków,
 • Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy Na Łapy Al. Słowackiego 17a p. 9, 31-159 Kraków.

Środki z Budżetu Obywatelskiego zostały również przeznaczone na leczenie oraz szczepienie kotów wolno żyjących z terenu gminy Miejskiej Kraków. Ponadto zgodnie z projektem wykonano i dostarczono 327 budek. Realizacja projektu dotyczyła przestrzeni ogólnodostępnej. Warunkiem przyznania budki była zgoda zarządcy terenu na jej ustawienie oraz zobowiązanie do utrzymania porządku oraz czystości w jej otoczeniu.

Wydział Kształtowania Środowiska podjął działania, aby dotrzeć do osób, które dokarmiają koty. Budki zostały umieszczone m.in. w okolicach szpitali, banków, domów opieki społecznej, teatrów, przedszkoli i szkół oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Koszt realizacji zadania: 134 882,01 zł.

Termin wykonania zadania: 31 grudnia 2018 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: Pszczoły na dachu

 

Nr projektu: Projekt lokalny – Dzielnica III NR 5

Krótki opis propozycji zadania:

Projekt  polega na umiejscowieniu kilku uli na dachu budynku gminnego na terenie dzielnicy III. Dodatkowo, aby podkreślić jego edukacyjny charakter, do ula podłączona zostanie kamera monitorująca życie pszczół, dostępna on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto projekt zakłada otwarte warsztaty dla mieszkańców III dzielnicy, poświęcone pszczelarstwu, pszczołom i ekologii.

Wykonanie:

Projekt obejmował założenie pasieki pszczelej (3 ule) na dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka w Krakowie, zamontowanie kamery zapewniającej podgląd pasieki wraz z transmisją do internetu oraz zorganizowanie warsztatów pszczelich obejmujących swoją tematyką zarówno  prowadzenie pasieki jak i wytwarzanie produktów pszczelich. Projekt skierowany był szczególnie do mieszkańców Dzielnicy III jak i ogólnie mieszkańców Krakowa.

Na potrzeby projektu zakupiono kamerę wraz z osprzętem za kwotę 868 zł, trzy ule wielkopolskie wraz  z wyposażeniem za kwotę 1550 zł oraz zawarto umowę na prowadzenie pasieki, pozyskiwanie produktów pszczelich i prowadzenie warsztatów pszczelarskich  na kwotę 1550 zł.

Projekt był kontynuowany w roku 2019 i 2020 a w roku 2021 pasieka została przekazana do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Koszt realizacji zadania: 17 370,15 zł

Termin wykonania zadania: 31 października 2018r.

 

 

VI edycja  Budżetu Obywatelskiego

 

Tytuł projektu: Samochód dla Schroniska dla Zwierząt

 

Nr projektu: Projekt ogólnomiejski NR 127

Krótki opis propozycji zadania:

Projekt ma na celu zakup nowego samochodu dla schroniska. Posiadane obecnie samochody są już bardzo wysłużone i nie spełniają podstawowych warunków transportu zwierząt.

Wykonanie:

29 września 2021r. dokonano odbioru samochodu na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, ul Rybna 3.  W chwili obecnej trwa wpisanie samochodu na stan Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Kształtowania Środowiska oraz przygotowywana jest umowa przekazania samochodu dla podmiotu prowadzącego.

Termin wykonania zadania: w realizacji

 

VII edycja Budżetu Obywatelskiego

 

Tytuł projektu: Zadbajmy o bezdomne koty! Pomóżmy kolejnym zwierzakom!

 

Nr projektu: Projekt ogólnomiejski NR 4

Krótki opis propozycji zadania:

Projekt zakłada zakup specjalnych budek dla kotów. Sfinansowana będzie również spora ilość karmy i opieka weterynaryjna.

Wykonanie:

 • zostały zawarte umowy z trzema gabinetami weterynaryjnymi na leczenie kotów wolno żyjących na kwotę 22 500, 00 zł wraz z zamówieniem na inne usługi weterynaryjne
 • etap wyłonienia wykonawcy ocieplanych budek na kwotę 16 000 zł – budki dla kotów wolnożyjących zostały wykonane do 3 września 2021 r. Wykonawca realizuje zapisy umowy dostarczając budki (do dnia 29.10.2021 r.) opiekunom społecznym kotów wolno żyjących,
 • etap rozeznania rynku pod kątem zakupu karmy na kwotę 25 000,00 zł – wydawanie karmy opiekunom społecznym kotów oraz fundacjom planowane jest na okres zimowy.

Autor projektu przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 63 500,00 zł

Termin wykonania zadania: w realizacji

[ESC] lub kliknij