Zgłoś źródło ogrzewania do bazy źródeł ciepła

Przypominamy, że tylko do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeszcze krótszy termin przewidziano dla osób budujących dom – 14 dni od uruchomienia źródła ciepła. Za niedopełnienie tego obowiązku, może zostać nałożony mandat w wysokości do 500 zł lub nawet grzywna do 5000 zł. Prezydent Miasta Krakowa apeluje, by jak najszybciej złożyć deklarację i tym samym uniknąć finansowych konsekwencji.

Wypełnienie deklaracji do ogólnopolskiego rejestru źródeł ciepła pomoże zidentyfikować i określić źródła emisji zanieczyszczeń powietrza, wesprzeć procesy wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych oraz zwiększyć efektywność energetyczną. Takie informacje będą niewątpliwie wsparciem dla miasta w kreowaniu polityki niskoemisyjnej czy w walce z ubóstwem energetycznym.

Kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, pompa ciepła, kolektor słoneczny, gazowy podgrzewacz wody czy sieć ciepłownicza – te i inne źródła ciepła można zgłosić elektronicznie przez stronę: http://zone.gunb.gov.pl/ za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego lub w formie papierowej: osobiście w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa lub pocztą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania tutaj: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.

Szczegółowe informacje można także uzyskać w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego zlokalizowanym przy Rynku Podgórskim 1, oraz pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza:  12 616 88 48.

[ESC] lub kliknij