Co to są sztuczne pola elektromagnetyczne?

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych.

Wszystkie źródła pól elektromagnetycznych można podzielić na: naturalne – występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne, które wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia komunikacji bezprzewodowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są trudne do rozpoznania.

Na świecie nie ma jednolitych wytycznych dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia sztucznymi polami elektromagnetycznymi. W Polsce obowiązujące limity poziomów PEM do dnia 1 stycznia 2020 roku dla częstotliwości z zakresu 3 MHz do 300 GHz wynosiły 7 V/m. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku, w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku normy te zostały podwyższone. Obecnie obowiązujące poziomy promieniowania elektromagnetycznego dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą 61 V/m w zakresie częstotliwości od 2 do 300 GHz. Powyższe normy odnoszą się do oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych emitowanych podczas użytkowania stałych sieci radiokomunikacyjnych i nie mają one zastosowania do oceny poziomów PEM emitowanych przez elektryczne urządzenia przenośne i urządzenia użytkowane w mieszkaniach.

 

[ESC] lub kliknij