Jak ograniczyć osobistą ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne?

Można to zrobić indywidualnie poprzez:

 • ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon, smartwatch do niezbędnego minimum,
 • wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie korzysta, funkcji: bluetooth, wi-fi, synchronizacji danych, danych komórkowych,
 • włączanie na noc trybu samolotowego tzw. offline (urządzenie nadal będzie działało jak budzik):
 • wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, wi-fi (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/włączały się o określonej godzinie),
 • priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego korzystanie okazjonalnie (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe),
 • unikanie rozmów przy niskim poziomie sygnału PEM,
 • unikanie prowadzenia rozmów w windzie i innych pomieszczeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM (windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej),
 • wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elektronicznej z funkcją ECO (ograniczającą poziom emisji PEM),
 • korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM,
 • użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od kobiety w ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży – od głowy i podbrzusza,
 • ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urządzeń bezprzewodowych przez dzieci do lat 14,
 • czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zachowywanie podczas użytkowania zalecanych przez producentów odległości od ciała i głowy.

 

 

[ESC] lub kliknij