Jak sprawdzić poziom pól elektromagnetycznych?

Wszyscy mamy prawo do pełnej informacji o stanie środowiska, w którym żyjemy. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przy os. Zgody 2, gdzie istnieje możliwość wypożyczenia ekspozymetru PEM.

Urządzenie można wykorzystać do osobistego pomiaru i określenia narażenia na działanie pola elektromagnetycznego jak również identyfikacji jego źródeł.

 

[ESC] lub kliknij