Koty wolno żyjące

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym ich dokarmianie, realizowane jest przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przy współpracy z niezrzeszonymi wolontariuszami i karmicielami kotów.

Opieka obejmuje w szczególności:

 1. finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji i sterylizacji, znakowania oraz wybranych szczepień wolno żyjących kotów;
 2. przetrzymanie kota w lecznicy na czas koniecznych zabiegów weterynaryjnych, a następnie umożliwienie przekazania go z powrotem na teren skąd został odłowiony;
 3. dokarmianie wolno żyjących kotów w okresie zimowym, karmą zakupioną przez Gminę Miejską Kraków.

Koty wolno żyjące

 • to koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka;
 • są stałym elementem ekosystemu miejskiego, ich obecność w naturalny sposób zapobiega obecności oraz rozmnażaniu się gryzoni na terenach miejskich.

Obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym wynika z przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Krakowie.

Jak pomagać kotom wolno żyjącym w mieście:

 • kotów wolno żyjących nie można odławiać, dostarczać do Schroniska dla zwierząt jako zwierząt bezdomnych, adoptować i przetrzymywać;
 • nie należy ich oswajać, aby umożliwić im zdolność do przeżycia w stanie wolnym;
 • należy zapewnić im dostęp do miejsc gdzie mogą bezpiecznie schronić się przed zimnem i deszczem np. otwarte okienka piwniczne lub innych pomieszczeń w których mieszkają;
 • należy zapewnić im dostęp do wody oraz odpowiedniego pokarmu;
 • nie dopuszczać do nadmiernego rozmnażania (możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów w jednej z lecznic w Krakowie z którymi Urząd Miasta Krakowa zawarł umowę);
 • koty właścicielskie wolno wychodzące powinny być wykastrowane/wysterylizowane, zaszczepione na ważniejsze choroby, powinny posiadać także oznakowanie umożliwiające identyfikację ich właściciela np. zawieszkę z numerem telefonu lub chip. Bezdomne koty, a za takiego może zostać uznany kot wolno wychodzący, są odławiane i umieszczane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Kot posiadający identyfikator lub chip będzie łatwo zidentyfikowany w Schronisku jako posiadający właściciela.
 • każdorazowe incydenty znęcania się nad zwierzętami należy zgłaszać na policję, straż miejską lub do organizacji zajmujących się ochroną zwierzą na terenie Krakowa;

    Zasady dokarmiania kotów wolno żyjących:

    • miejsca dokarmiania powinny być zawsze uzgodnione z zarządcą nieruchomości i nie powinny stanowić uciążliwości dla mieszkańców;
    • niedopuszczalne jest rozrzucanie jedzenia np. na trawnikach, pod oknami, koło śmietników;
    • dokarmianie odpowiednim pokarmem;
    • racjonalne ustalanie ilości podawanej karmy w stosunku do liczby dokarmianych kotów;
    • pozostawianie pokarmu w zacisznym miejscu, osłoniętym od warunków atmosferycznych;
    • zapewnienie wody do picia;
    • stałe pory karmienia;
    • usuwanie resztek jedzenia;
    • mycie i dezynfekcja misek;
    • w miarę możliwości należy przeprowadzać regularne odrobaczanie kotów.

    Jakie mogą być następstwa niewłaściwego dokarmiania:

     • przyrost populacji gryzoni;
     • zaśmiecanie terenów publicznych;
     • rozprzestrzenianie się chorób w populacji dokarmianych kotów;
     • rozprzestrzenienie się populacji pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych u kotów.

     Obowiązki społecznego opiekuna kotów wolno żyjących:

     • przestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
     • w miarę możliwości ograniczenie bezpośredniego kontaktu z kotami, aby umożliwić im zdolność do przeżycia w stanie wolnym;
     • zapewnienie w miarę możliwości schronień dla kotów;
     • współpraca z zarządcą nieruchomości w kwestii opieki nad kotami wolno żyjącymi (uzgodnienie miejsc schronień dla kotów, miejsc ich dokarmiania);
     • utrzymanie miejsc dokarmiania kotów we właściwym stanie czystości;
     • w miarę możliwości sterylizacja i kastracja kotów przebywających pod opieką (możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów);
     • stosowanie w miarę możliwości środków na odrobaczenie oraz przeciw pasożytom zewnętrznym (możliwość skorzystania z bezpłatnych środków);
     • zgłaszanie incydentów znęcania się nad zwierzętami na policję, straż miejską lub do organizacji zajmujących się ochroną zwierzą na terenie Krakowa.

     Urząd Miasta Krakowa wspiera opiekę nad kotami wolno żyjącymi w ramach corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w Krakowie, poprzez:

     • współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miejskiej Kraków;
     • współpracę z organizacjami społecznymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
     • zakup dobrej jakości karmy na potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym;

     finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji i sterylizacji oraz wybranych szczepień ochronnych dla kotów wolno żyjących (koty wolno żyjące należy sterylizować i kastrować aby ograniczyć ich nadmierną populację oraz poddawać regularnym zabiegom odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych oraz stosować szczepienia ochronne aby zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnych chorób u kotów);

      Usługi weterynaryjne finansowane przez Gminę Miejską Kraków

      Gmina Miejska Kraków corocznie finansuje usługi  weterynaryjne, zgodnie z zapisami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

      Link do aktualnej uchwały: Uchwala- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK

      Akcja prowadzona jest przez cały rok do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel,  zabiegi wykonywane są w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych na terenie Gminy.

      Darmowe zabiegi przewidziane dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

      • Sterylizacja/kastracja
      • Znakowanie (chip)
      • Leczenie
      • Szczepienia na wybrane choroby (białaczka, wścieklizna)

      Możliwe jest także uzyskanie środków na odrobaczenie oraz na pasożyty zewnętrzne u tej grupy zwierząt.

      Co trzeba wiedzieć aby skorzystać  z darmowych zabiegów weterynaryjnych u kotów wolno żyjących:

      1. Z bezpłatnych zabiegów dla kotów wolno żyjących mogą skorzystać osoby opiekujące się tymi zwierzętami na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
      2. Taka osoba, może zarejestrować się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących. Informacje, wniosek oraz regulamin dostępny jest na stronie jestemekowkrakowie.pl w zakładce „zwierzęta” i dziale „koty wolno żyjące” lub bezpośrednio w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK os. Zgody 2.
      3. Po złożeniu wniosku rejestracji, społeczny opiekun można ubiegać się o upoważnienie na zabiegi do jednego z gabinetów weterynaryjnych.
      4. Istnieje również możliwość skontaktowania się z Fundacjami (organizacje społeczne których statutowym celem jest ochrona zwierząt) z którymi Urząd Miasta Krakowa współpracuje w zakresie ograniczania bezdomności zwierząt (organizacje te otrzymały od Miasta stosowne upoważnienia do wyznaczonych lecznic na darmowe usługi weterynaryjne u kotów wolno żyjących).

      Lista organizacji:

       Organizacje społeczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków których statutowym celem jest ochrona zwierząt:

       • Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53 Kraków tel. 12 421 26 85 e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl
       • Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na Łapy”, Al. Słowackiego 17a, pok. 9 Kraków, os. Słoneczne 11, Kraków tel. 513 037 175 e-mail: kontakt@stawiamynalapy.pl
       • Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, ul. Kluczborska 4/105   Kraków tel. 660 676 824 e-mail: fundacja@zwierzętakrakowa.pl
       • Fundacja Ostoja Cztery Łapy Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych, ul. Zakręt 3 Kraków tel. 12 312 04 24, 884 865 978, e-mail: ostoja4lapy@gmail.com
       • La Fauna Fundacja Dla Zwierząt interwencje i adopcje, ul. Balicka 56/29 Kraków tel. 791 300 767 e-mail: fundacja@zwierzetainterwencje.pl
       • Fundacja Przyjaciele Konia Petrusa ul. Bosacka 9/9, 31-508 Kraków tel. 601 470 440, e-mail: fundacja@przyjacielepetrusa.eu

         

        [ESC] lub kliknij