Koty wolno żyjące

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, w tym ich dokarmianie, realizowane jest przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przy współpracy z niezrzeszonymi wolontariuszami i karmicielami kotów.

Opieka obejmuje w szczególności:

 1. finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji i sterylizacji, znakowania oraz wybranych szczepień wolno żyjących kotów;
 2. przetrzymanie kota w lecznicy na czas koniecznych zabiegów weterynaryjnych, a następnie umożliwienie przekazania go z powrotem na teren skąd został odłowiony;
 3. dokarmianie wolno żyjących kotów w okresie zimowym, karmą zakupioną przez Gminę Miejską Kraków.

Koty wolno żyjące

 • to koty urodzone lub żyjące na wolności w otoczeniu człowieka;
 • są stałym elementem ekosystemu miejskiego, ich obecność w naturalny sposób zapobiega obecności oraz rozmnażaniu się gryzoni na terenach miejskich.

Obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym wynika z przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Krakowie.

Jak pomagać kotom wolno żyjącym w mieście:

 • kotów wolno żyjących nie można odławiać, dostarczać do Schroniska dla zwierząt jako zwierząt bezdomnych, adoptować i przetrzymywać;
 • nie należy ich oswajać, aby umożliwić im zdolność do przeżycia w stanie wolnym;
 • należy zapewnić im dostęp do miejsc gdzie mogą bezpiecznie schronić się przed zimnem i deszczem np. otwarte okienka piwniczne lub innych pomieszczeń w których mieszkają;
 • należy zapewnić im dostęp do wody oraz odpowiedniego pokarmu;
 • nie dopuszczać do nadmiernego rozmnażania (możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów w jednej z lecznic w Krakowie z którymi Urząd Miasta Krakowa zawarł umowę);
 • koty właścicielskie wolno wychodzące powinny być wykastrowane/wysterylizowane, zaszczepione na ważniejsze choroby, powinny posiadać także oznakowanie umożliwiające identyfikację ich właściciela np. zawieszkę z numerem telefonu lub chip. Bezdomne koty, a za takiego może zostać uznany kot wolno wychodzący, są odławiane i umieszczane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Kot posiadający identyfikator lub chip będzie łatwo zidentyfikowany w Schronisku jako posiadający właściciela.
 • każdorazowe incydenty znęcania się nad zwierzętami należy zgłaszać na policję, straż miejską lub do organizacji zajmujących się ochroną zwierzą na terenie Krakowa;

    Zasady dokarmiania kotów wolno żyjących:

    • miejsca dokarmiania powinny być zawsze uzgodnione z zarządcą nieruchomości i nie powinny stanowić uciążliwości dla mieszkańców;
    • niedopuszczalne jest rozrzucanie jedzenia np. na trawnikach, pod oknami, koło śmietników;
    • dokarmianie odpowiednim pokarmem;
    • racjonalne ustalanie ilości podawanej karmy w stosunku do liczby dokarmianych kotów;
    • pozostawianie pokarmu w zacisznym miejscu, osłoniętym od warunków atmosferycznych;
    • zapewnienie wody do picia;
    • stałe pory karmienia;
    • usuwanie resztek jedzenia;
    • mycie i dezynfekcja misek;
    • w miarę możliwości należy przeprowadzać regularne odrobaczanie kotów.

     Jakie mogą być następstwa niewłaściwego dokarmiania:

      • przyrost populacji gryzoni;
      • zaśmiecanie terenów publicznych;
      • rozprzestrzenianie się chorób w populacji dokarmianych kotów;
      • rozprzestrzenienie się populacji pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych u kotów.

      Urząd Miasta Krakowa wspiera opiekę nad kotami wolno żyjącymi w ramach corocznego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w Krakowie, poprzez:

      • współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miejskiej Kraków;
      • współpracę z organizacjami społecznymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
      • zakup dobrej jakości karmy na potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie zimowym;

      finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji i sterylizacji oraz wybranych szczepień ochronnych dla kotów wolno żyjących (koty wolno żyjące należy sterylizować i kastrować aby ograniczyć ich nadmierną populację oraz poddawać regularnym zabiegom odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych oraz stosować szczepienia ochronne aby zapobiec rozprzestrzenianiu się groźnych chorób u kotów);

      Obowiązki społecznego opiekuna kotów wolno żyjących:

      • przestrzeganie zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
      • w miarę możliwości ograniczenie bezpośredniego kontaktu z kotami, aby umożliwić im zdolność do przeżycia w stanie wolnym;
      • zapewnienie w miarę możliwości schronień dla kotów;
      • współpraca z zarządcą nieruchomości w kwestii opieki nad kotami wolno żyjącymi (uzgodnienie miejsc schronień dla kotów, miejsc ich dokarmiania);
      • utrzymanie miejsc dokarmiania kotów we właściwym stanie czystości;
      • w miarę możliwości sterylizacja i kastracja kotów przebywających pod opieką (możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów);
      • stosowanie w miarę możliwości środków na odrobaczenie oraz przeciw pasożytom zewnętrznym (możliwość skorzystania z bezpłatnych środków);
      • zgłaszanie incydentów znęcania się nad zwierzętami na policję, straż miejską lub do organizacji zajmujących się ochroną zwierzą na terenie Krakowa.

       Organizacje społeczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków których statutowym celem jest ochrona zwierząt:

       • Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53 Kraków tel. 12 421 26 85 e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl
       • Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na Łapy”, Al. Słowackiego 17a, pok. 9 Kraków, os. Słoneczne 11, Kraków tel. 513 037 175 e-mail: kontakt@stawiamynalapy.pl
       • Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, ul. Kluczborska 4/105   Kraków tel. 660 676 824 e-mail: fundacja@zwierzętakrakowa.pl
       • Fundacja Ostoja Cztery Łapy Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych, ul. Zakręt 3 Kraków tel. 12 312 04 24, 884 865 978, e-mail: ostoja4lapy@gmail.com
       • La Fauna Fundacja Dla Zwierząt interwencje i adopcje, ul. Balicka 56/29 Kraków tel. 791 300 767 e-mail: fundacja@zwierzetainterwencje.pl
       • Fundacja Przyjaciele Konia Petrusa ul. Bosacka 9/9, 31-508 Kraków tel. 601 470 440, e-mail: fundacja@przyjacielepetrusa.eu

         

        [ESC] lub kliknij