Zwierzęta dzikie

Spotykając w mieście zwierzęta leśne np. dziki, lisy czy sarny należy zachować szczególną ostrożność. Dzikie zwierzęta są z natury płochliwe, ale równocześnie nieprzewidywalne. Zaskoczone spotkaniem z człowiekiem mogą zachować się agresywnie.

Aby zapobiegać wkraczaniu leśnych zwierząt na tereny miejskie, należy zamykać śmietniki i nie zostawiać worków ze śmieciami obok pojemników.

Dokarmianie dzikich zwierząt takich jak dziki czy lisy jest zabronione! Zostawianie im pokarmu zwabia je do miasta i odzwyczaja od samodzielnego zdobywania pożywienia.

Pojawienie się wszelkich dzikich zwierząt na terenie miejskim, powinno się zgłaszać odpowiednim służbom.
W Krakowie działają całodobowe pogotowia ds. zwierząt łownych i ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Gdzie zgłaszać obecność dzikich zwierząt na terenie Krakowa?

  1. Straż Miejska Miasta Krakowa (całodobowy tel. alarmowy 986),
  2. Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowy tel. alarmowy 12 616 59 99 ),
  3. Wydział Kształtowania Środowiska UMK (tel. nr 12 616 88 86 – w godzinach 7.30 do 15.30).

Dzik

Jednymi z najczęściej spotykanych w miastach dzikich zwierząt są dziki. Spotykając je, należy zachować spokój, a widząc je już z daleka, oddalić się i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Pod żadnym pozorem nie wolno do nich podchodzić ani ich karmić. Jednak kiedy już dojdzie do spotkania najlepiej znieruchomieć, aby nie sprowokować zwierzęcia do ataku. Szczególnie niebezpieczne mogą być lochy z warchlakami. Samice stające w obronie młodych, bywają przy tym wyjątkowo agresywne.

Zauważając świeże ślady dzików (zryty teren, tropy) należy zachować szczególną ostrożność. Psa zawsze powinno wyprowadzać się na smyczy. Jeśli jest spuszczony, trzeba go natychmiast przywołać. Pod żadnym pozorem nie wolno szczuć dzikich zwierząt psem!

Lis

Lis jest zwierzęciem często bytującym w mieście. Zauważalny wzrost liczebności lisów spowodowany jest m.in. tym, że lisy coraz rzadziej chorują na wściekliznę (wykładanie szczepionek) oraz brakiem ich naturalnych wrogów.

Sarna

Sarna i inne zwierzęta (np. jeleń, łoś, dzik) mogą powodować zagrożenie w ruchu drogowym. Dotyczy to zwłaszcza godzin porannych i zmierzchu. Podczas jazdy należy wówczas zachować szczególną ostrożność.

Zwierzyna łowna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, które dbanie o nią przekazało osobom zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim.

Gospodarowanie zwierzyną łowną na obszarze obwodów łowieckich utworzonych na terenie Krakowa zajmują się koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.

Sprawy związane z gospodarowaniem zwierzyną łowną oraz szkody przez nie powodowane należy kierować do kół łowieckich  z terenu Krakowa za pośrednictwem: Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego – tel. 12 6342534

W przypadku napotkania chorego lub dziwnie zachowującego się dzikiego zwierzęcia, konieczności udzielenia pomocy dzikiemu zwierzęciu, sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony dzikiego zwierzęcia – Interwencje należy zgłaszać za pośrednictwem Straży Miejskiej tel. 986 całodobowemu pogotowiu interwencyjnemu ds. dzikich zwierząt.

[ESC] lub kliknij