Zwierzęta właścicielskie

Obowiązki, zasady, wykaz ras agresywnych i nie tylko

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu:

 • pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami, deszczem oraz dostęp do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała;
 • odpowiednią karmę;
 • stały dostęp do wody.

Zabrania się!

 • trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę lub w sposób powodujący uszkodzenie ciała oraz cierpienie;
 • długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Osoby utrzymujące zwierzęta zobowiązane są do: 

 • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
 • sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru poza miejscami ich stałego utrzymywania;
 • zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia;
 • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta.

Zasady wyprowadzania psów:

 • na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy;
 • psy ras uznawanych za agresywne muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie prze osobę pełnoletnią;
 • dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie przy zachowaniu pełnej kontroli zwierzęcia oraz gdy pies posiada oznakowanie umożliwiające identyfikację jego właściciela lub opiekuna;
 • na terenach  publicznych należy przestrzegać zapisów porządkowych, ustanowionych przez zarządców tych terenów.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687):

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolia karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

Rejestracja psów ras uznawanych za agresywne  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28838

Usługi weterynaryjne finansowane przez Gminę Miejską Kraków

Gmina Miejska Kraków corocznie finansuje usługi  weterynaryjne, zgodnie z zapisami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Link do aktualnej uchwały: Uchwala- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK

Akcja prowadzona jest przez cały rok do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel,  zabiegi wykonywane są w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych na terenie Gminy.

Darmowe zabiegi przewidziane  dla kotów posiadających właściciela:

 • Sterylizacja/kastracja
 • Znakowanie (chip)

Darmowe zabiegi przewidziane dla psów:

 • Znakowanie (chip)

Co trzeba wiedzieć aby skorzystać  z darmowych zabiegów weterynaryjnych u zwierząt:

 1. Z bezpłatnych zabiegów dla kotów/psów mogą skorzystać mieszkańcy Krakowa
 2. Kot/pies powinien posiadać książeczkę zdrowia (jeśli jej nie ma, należy taką założyć u weterynarza – jest to potwierdzenie, że zwierzę posiada właściciela, książeczka powinna być uzupełniona o dane kota/psa (na ile to możliwe tj. imię zwierzęcia, płeć, data urodzenia…) oraz dane właściciela;
 • Szczepienia u kota nie są wymagane, wszelkie badania, które zasugeruje lekarz weterynarii są dobrowolne i na koszt właściciela.
 • Potwierdzenie zamieszkania w Krakowie (może to być informacja o zameldowaniu, umowa najmu, PIT…);
 1. Aby uzyskać upoważnienie na bezpłatne zabiegi do gabinetu weterynaryjnego należy zgłosić się osobiście do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2. Właściciel zwierzęcia powinien posiadać przy sobie ważny dowód osobisty, książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz potwierdzenie zamieszkania na terenie Krakowa.
 2. Sprawy nie można załatwić online;
 3. Upoważnienie dostaje się od ręki do konkretnej lecznicy, po spełnieniu ww. wymogów.
 4. Po otrzymaniu upoważnienia należy zadzwonić do wybranej lecznicy, poinformować o posiadaniu upoważnienia na zabieg.

Zwierzęta egzotyczne

Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28845

 

Utylizacja zwłok zwierząt domowych

Zwłoki zwierząt domowych po pozostawieniu w gabinetach weterynaryjnych mogą zostać odpłatnie zutylizowane. Spalenie zwłok zwierzęcych (w tym także w spalarni na terenie Krakowa) jest możliwe jedynie  w przypadku dostarczenie zwłok przez podmioty świadczące usługi weterynaryjne.

[ESC] lub kliknij