Zwierzęta właścicielskie

Obowiązki, zasady, wykaz ras agresywnych i nie tylko

Obowiązki osób

utrzymujących zwierzęta domowe

Każda osoba utrzymująca zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu:

 • pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami, deszczem oraz dostęp do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała;
 • odpowiednią karmę;
 • stały dostęp do wody.

Zabrania się!

 • trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę lub w sposób powodujący uszkodzenie ciała oraz cierpienie;
 • długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Osoby utrzymujące zwierzęta zobowiązane są do: 

 • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
 • sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru poza miejscami ich stałego utrzymywania;
 • zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia;
 • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta.

Zasady

wyprowadzania psów

 • na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy;
 • psy ras uznawanych za agresywne muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie prze osobę pełnoletnią;
 • dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie przy zachowaniu pełnej kontroli zwierzęcia oraz gdy pies posiada oznakowanie umożliwiające identyfikację jego właściciela lub opiekuna;
 • na terenach  publicznych należy przestrzegać zapisów porządkowych, ustanowionych przez zarządców tych terenów.

Wykaz ras psów

uznawanych za agresywne:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687):

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolia karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

Rejestracja psów ras uznawanych za agresywne  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28838

Zwierzęta

egzotyczne

Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=28845

 

 

utylizacja zwłok zwierząt domowych

Zwłoki zwierząt domowych po pozostawieniu w gabinetach weterynaryjnych mogą zostać odpłatnie zutylizowane. Spalenie zwłok zwierzęcych (w tym także w spalarni na terenie Krakowa) jest możliwe jedynie  w przypadku dostarczenie zwłok przez podmioty świadczące usługi weterynaryjne.

[ESC] lub kliknij