CZY WIEDZIELIŚCIE, ŻE………………….

każda tona przetworzonego papieru oszczędza 17 drzew.

Drzewa odgrywają bardzo znaczącą rolę dla życia na Ziemi. Jako największe rośliny i dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Pamiętajmy o tym codziennie wyrzucając śmieci.

 

 

 

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij