ekoNAUCZYCIEL

Możliwość zapisów na zajęcia na ścieżce edukacyjnej Barycz oraz na warsztaty dla nauczycieli.

ekoLEKCJE

Materiały dydaktyczne dla placówek zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

ekoMieszkańcy

Najważniejsze sprawy i procedury prowadzone przez Wydział Kształtowania Środowiska

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

Wydział Kształtowania Środowiska

Do zakresu działania Wydziału należą sprawy z zakresu ochrony zieleni, leśnictwa, zwierząt, gleby i wód, w tym także ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi. Wydział zajmuje się sprawami z zakresu uwarunkowań środowiskowych, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa, rolnictwa, przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska. Zajmujemy się także pozyskiwaniem i gromadzeniem danych o stanie ochrony środowiska naturalnego i współpracą ze stowarzyszeniami ekologicznymi oraz szeroką edukacją ekologiczną skierowaną do mieszkańców Krakowa w każdym wieku. W skład wydziału wchodzi również geolog powiatowy. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami organizowanymi przez Wydział Kształtowania Środowiska.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie BIP.

Deklaracja dostępności

 

eko

MIESZKAŃCY

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi sprawami i procedurami prowadzonymi przez Wydział Kształtowania Środowiska.

eko MIESZKAŃCY

[ESC] lub kliknij