Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków

PAMIĘTAJMY, ŻE KOTY WOLNO ŻYJĄCE NALEŻY PODDAWAĆ ZABIEGOM STERYLIZACJI
I KASTRACJI ORAZ REGULARNYM ZABIEGOM ZWALCZANIA PASOŻYTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH, A TAKŻE SZCZEPIENIOM OCHRONNYM.

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa realizuje corocznie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym także, zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym.

 

Opieka obejmuje w szczególności:

 • finansowanie odrobaczania, zwalczania pasożytów zewnętrznych, kastracji, sterylizacji oraz wybranych szczepień wolno żyjących kotów.

Jako osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wpisana do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących, masz prawo do:

 • wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji lub kastracji u kotów wolno żyjących w jednej
  z lecznic na terenie Krakowa z którą Urząd Miasta Krakowa współpracuje;
 • bezpłatnych środków do zwalczania pasożytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz wybranych szczepień ochronnych dla kotów wolno żyjących;

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, realizowane jest przy współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W celu uzyskania informacji prosimy skontaktować się z jedną z poniższych organizacji społecznych, działających na terenie Krakowa lub Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2:

 • Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31-019 Kraków,
  tel. 12 421 26 85, e-mail: ktoz@ktoz.krakow.pl;
 • Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy na Łapy”, Al. Słowackiego 17a, pok. 9,
  31-159 Kraków , tel. 513 037 175 e-mail: kontakt@stawiamynalapy.pl;
 • Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, ul. Kluczborska 4/105, 31-271 Kraków, tel. 660 676 824,
  e-mail: fundacja@zwierzętakrakowa.pl;
 • Fundacja Ostoja Cztery Łapy Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych, ul. Zakręt 3, 30-245 Kraków, tel. 12 312 04 24, 884 865 978, e-mail: ostoja4lapy@gmail.com;
 • La Fauna Fundacja Dla Zwierząt interwencje i adopcje, Balicka 56/29, 30-149 Kraków,
  tel. 791 300 767, e-mail: fundacja@zwierzetainterwencje.pl;

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij