Nowe pomniki przyrody w Krakowie.

W Krakowie planowane jest ustanowienie 18 nowych pomników przyrody, a dotychczas na liście pomników znajdują się 342 obiekty. Pojedynczych okazów jest znacznie więcej, gdyż grupy drzew oraz drzewa tworzące aleję były niegdyś objęte pojedynczym wpisem do rejestru.

Kraków jest miastem o największym przyroście liczby nowych pomników przyrody w Polsce w ostatnich latach. Tylko w ostatnich pięciu latach przybyło u nas ponad 60 nowych pomników przyrody. Najwięcej pomników w Krakowie stanowią drzewa gatunków rodzimych tj. dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy oraz lipa drobnolistna. W rejestrze pomników znajdują  się także bardzo wyjątkowe okazy obcych dla flory Polski gatunków drzew m. in. metasekwoja chińska, miłorząb dwuklapowy, tulipanowiec amerykański, iglicznia trójcierniowa, bożodrzew gruczołowaty, orzech czarny.

Za najciekawsze z krakowskich pomników można uznać ponad 150-letnie sagowce, które znajdują się w szklarni Jubileuszowej Ogrodu Botanicznego oraz ponad 100 – letnia palma (daktylowiec kanaryjski), a także dwa krzewy derenia jadalnego posadzone wg tradycji przez Jana Śniadeckiego ok. 1790 r. Wyjątkowo ciekawymi obiektami na terenie Miasta są pomniki przyrody nieożywionej takie jak źródło „Świętojańskie” w Tyńcu oraz  głaz narzutowy granit czerwony „Rapa Kiwi” przy ul. Spółdzielców.

Pomniki przyrody to obiekty o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych, społecznych oraz krajobrazowych, nierzadko o ciekawej historii.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij