Ustalenia w związku z wycinką drzew na wniosek Spółdzielni Nowy Bieżanów

Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadzi obecnie 9 postępowań na wnioski Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. Wnioski te dotyczą drzew, co do których w listopadzie ubiegłego roku spółdzielnia poinformowała mieszkańców o zamiarze ich usunięcia po uzyskaniu zezwolenia (ok. 300 sztuk). Ogłoszenia te spotkały się ze znacznym sprzeciwem mieszkańców.

W ostatnich dniach przeprowadzono oględziny, które dotyczyły pięciu wniosków. W ramach tych wniosków Spółdzielnia wnioskowała o zezwolenie na usunięcie ponad 120 sztuk drzew. Kolejna tura oględzin jest zaplanowana na koniec marca i dotyczy podobnej liczby drzew. W oględzinach tłumnie brali udział także mieszkańcy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na znaczną część z tych drzew nie zostanie wydane zezwolenie, ponieważ nie potwierdziły się argumenty za wydaniem takiego zezwolenia. Szczegółowa ilość oraz wskazanie konkretnych egzemplarzy do decyzji odmawiającej prawa do usunięcia będą znane po przeanalizowaniu uwag wniesionych przez strony postępowania. Stroną jest spółdzielnia oraz właściciele mieszkań z prawem do udziału w gruncie.

Zezwolenie na usunięcie będzie wydane na drzewa martwe lub w znacznym stadium zamierania, oraz drzewa stwarzające realne i udokumentowane zagrożenie dla budynków, parkingów lub innych drzew. W oględzinach uczestniczył również dendrolog występujący z ramienia Spółdzielni, który szczegółowo tłumaczył mieszkańcom jakie elementy decydują o potencjalnym zagrożeniu. Wyjaśniał także jak poznać, że drzewo walczy z przeciwnościami i broni się przed złamaniem. Około 40% drzew objętych wnioskami będzie miało wydaną decyzję zezwalającą na usunięcie.

Kilka egzemplarzy wierzb (ok. 5% wnioskowanych drzew) będzie miało wydane zezwolenie na usunięcie, z rekomendacją wykonania radykalnych cięć i pozostawienia jak największej części pnia. Cięcia takie przekraczają zakres dopuszczalny przez przepisy, więc formalnie stanowią usunięcie drzewa, jednakże w przypadku wierzb takie cięcia pozwolą na bezpieczne funkcjonowanie drzewa przez kilka następnych lat. Pozostawienie ich bez przycięcia jest zbyt ryzykowne, ponieważ mają rozlegle owocniki grzybów powodujących rozkład drewna. Ich konary zwieszają się m.in. nad ciągami pieszymi, a ryzyko wyłamań w ich przypadkach jest bardzo duże.

Spółdzielnia wnioskowała m.in. o zezwolenie na usunięcie bardzo okazałej wierzby i topoli rosnącej przy ciągu pieszym, co spotkało się ze znacznymi protestami obecnych mieszkańców. Oba te gatunki są gatunkami problematycznymi z uwagi na kruche drewno. Ich obecny stan nie wskazuje na konieczność niezwłocznego usunięcia, a ponieważ pełnią bardzo ważną dla mieszkańców funkcję, czego dali wyraz podczas oględzin, Urząd obecnie stoi na stanowisku że nie powinny być jeszcze usuwane. Będą musiały być poddane zabiegom usunięcia posuszu i częściowej redukcji koron oraz przede wszystkim systematycznemu monitoringowi stanu.

Niemal wszystkie egzemplarze na które nie zostanie udzielone zezwolenie na usunięcie, będą musiały być poddane zabiegom pielęgnacyjnym, redukcji koron i zdjęciu posuszu. Takie zabiegi pozwolą na bezpieczne pozostawienie tych drzew bez konieczności wycinania. Stan części z tych drzew jest na tyle dobry, że powinny rosnąć przez wiele lat, natomiast część z nich w perspektywie kolejnych kilku lub kilkunastu lat z całą pewnością będzie musiała zostać wymieniona. Drzewa objęte decyzją odmowną na usunięcie stanowią ok. 40 % drzew objętych wnioskami.

Najwięcej kontrowersji budzą drzewa, które są żywotne i zdrowe, a powód podany we wniosku to zacienianie mieszkań. W stosunku do tych drzew będziemy jeszcze ustalać jaka jest skala problemu i ilu mieszkań dotyczy ta kwestia. Z obserwacji wynika, iż jest to problem wyłącznie z kilkoma drzewami.

Oczywiście za wszystkie usuwane drzewa Spółdzielnia będzie zobowiązana posadzić nowe egzemplarze.

Los ok. 15% drzew objętych wnioskami nie będzie rozpatrywany w ramach postępowania, ponieważ stanowią one egzemplarze, które nie wymagają zgody na usunięcie, lub wniosek został wycofany przez spółdzielnię. Usunięcie drzew, które nie wymagają zezwolenia zależy wyłącznie od uznania Spółdzielni.

 

Małgorzata Mrugała

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij