Międzynarodowy Dzień Ptaków

1 kwietnia obchodzimy nie tylko Prima Aprilis, ale także Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 marca 1902 roku. Była to pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie ptaków, do której Polska przystąpiła w 1932 roku.

Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Ptaków jest szczególne zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające im na całym świecie i zachęcenie do pomocy w ochronie zarówno ich jak i ich siedlisk. W tym dniu organizowane są wydarzenia uświadamiające o ważnej roli ptactwa w życiu człowieka oraz o ochronie zagrożonych gatunków tych zwierząt.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij