Będzie zespół zadaniowy w sprawie dzików w mieście

W 2021 r. w związku z problemami dotyczącymi bytowania dzików na terenie Krakowa, miasto podjęło intensywne działania w zakresie odłowu dzików przy pomocy specjalistycznej odłowni sterowanej w pełni elektronicznie. Inicjatywa ta pozwoliła ograniczyć populacje dzików w sposób całkowicie humanitarny. Z kolei w tym roku powołano specjalny zespół zadaniowy. Jego pierwsze posiedzenie odbędzie się 21 marca.

W związku z wprowadzeniem w drugiej połowie 2021 r. przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń, wprowadzono ograniczenia dotyczące odłowów dzików.

31 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które wprowadza zakaz przemieszczania dzików na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, także na obszarze Polski. W związku z powyższym Urząd Miasta Krakowa uzyskał stanowisko służb weterynaryjnych w sprawie odłowu i relokacji dzików na terenie miasta, które wskazuje na konieczność zaniechania przemieszczania wyłapanych do odłowni dzików, jakie było dokonywane przez działające na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa całodobowe pogotowie dla dzikich zwierząt.

Z uwagi na dalszą liczną obecność dzików w mieście zarządzeniem prezydenta Krakowa z 9 lutego 2023 r. został powołany zespół zadaniowy ds. rozwiązania problemu nadmiernej liczby dzików na terenie miasta Krakowa. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta Krakowa, Polskiego Klubu Ekologicznego, Polskiego Związku Łowieckiego, całodobowego pogotowia ds. zwierząt łownych i chronionych, straży miejskiej, Komendy Miejskiej Policji oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Głównym jego zadaniem będzie w szczególności wypracowanie optymalnych rozwiązań mających na celu przywrócenie równowagi środowiskowej w zakresie liczby dzików na terenie miasta. Podczas posiedzenia zespołu omówione zostaną stanowiska oraz poddawane będą pod dyskusję proponowane przez członków rozwiązania, a na ich podstawie wypracowane zostaną propozycje działań mających na celu ograniczenie konfliktów z dzikami na terenie Krakowa.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 21 marca. Zostanie na nim przedstawiona aktualna sytuacja dotycząca bytowania dzików w mieście, jak również analiza prawna dotycząca zakazu przemieszczania dzików.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij