Komunikat dot. usuwania azbestu

Ogłoszenie

w sprawie naboru wniosków na świadczenie usług: usuwania pokryć dachowych z azbestu, usuwania elewacji z azbestu i transportu odpadów azbestowych z terenu miasta Krakowa w 2024 roku

Gmina Miejska Kraków informuje, iż w roku 2024 nie przewiduje ogłoszenia naboru wniosków na świadczenie usług: usuwania pokryć dachowych z azbestu, usuwania elewacji z azbestu i transportu odpadów azbestowych z terenu miasta Krakowa.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij