Czy wiesz, że…2/3 mieszkańców miast na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem?

Oddychanie smogiem, w którym poza PM2,5 znajdują się także inny pyły, jak PM10, a także często benzo(a)piren, może powodować szereg negatywnych następstw.

Według danych AirVisual najgorsza sytuacja panuje w Bangladeszu, gdzie średnie roczne stężenie PM2,5 wynosi 97,10 µg/m³. Roczna norma ustalona przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization – WHO) wynosi 10 µg/m³. Podobne problemy mają Pakistan i Indie, które normy przekraczają siedmiokrotnie.

W Unii Europejskiej państwa o najgorszej jakości powietrza, podejmują działania na rzecz obniżania stężenia zanieczyszczeń atmosfery, w tym pyłów zawieszonych.

Walka miasta Krakowa ze smogiem trwa od wielu lat. Stolica Małopolski jest pierwszym miastem w Polsce, które całkowicie zakazało palenia paliwami stałymi. W mieście udało się doprowadzić do likwidacji 45 tys. palenisk węglowych, głównego źródła spalin niskiej emisji. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i aktywistów miejskich udało się w Krakowie zrewolucjonizować system ogrzewania domów. Rośnie liczba gospodarstw domowych wyposażonych w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Teraz miasto stawia na ograniczanie emisji liniowej, czyli szkodliwych gazów, które trafiają do atmosfery z rur wydechowych pojazdów.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij