Komunikat dot. pomiarów pólelektromagnetycznych

W dniach 16-21.02.2024 r. (z wyjątkiem soboty, niedzieli) Pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego: Ośrodek badań i Analiz PP z Krakowa będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych przez anteny instalacji radiokomunikacyjnej P4:

  • KRA0179 zlokalizowanej w miejscowości Kraków, ul. Zakopiańska 167.

Podstawa prawna wykonywania pomiarów:

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. (Dz. U. 2022, poz. 2630, pkt. 12,13,14 i 19)

W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, data pomiarów może ulec zmianie.

Uzyskane wyniki zostaną przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Pomiary będą wykonywane w lokalach mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP” s.c.

ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW

fax: 12 20 20 477

www.ppkrakow.pl

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij