Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców Krakowa dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 22.03.2024 r. do 12.04.2024 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 • telefoniczne dyżury eksperckie w godzinach od 13.00 do 15.00:
  • I termin: 27.03.2024 r.
  • II termin: 03.04.2024 r.

pod numerami telefonów:

 • 12 616 88 08
 • 12 616 87 89
 • dyżur konsultacyjny w dniu 29.03.2024 godz. 13.00-15.00; Wydział Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, p. 403 lub 404
 • otwarte spotkanie z mieszkańcami w dniu 04.04.2024 r. godz. 16.30 – 18.30; Wydział Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, p. 403 lub 404.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2024 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl; lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”
 • numer faksu 12 616 88 91,
 • adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące zmiany uchwały w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”

 

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą:

– w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl),

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij