Szkolenie z zakresu zarządzania zielenią na terenach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych oraz  Zarządców nieruchomości należących do Wspólnot Mieszkaniowych, na szkolenie z zakresu zarządzania zielenią na terenach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych.

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni i będzie obejmowało zagadnienia związane z:

  • oceną stanu zdrowotnego drzew
  • zasadami uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew
  • zasadami wykonywania prac pielęgnacyjnych w obliczu obowiązujących przepisów
  • ochroną siedlisk zwierząt związanych z budynkami oraz terenami zieleni towarzyszącej zabudowie

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r o godzinie 10:30 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK – os. Zgody 2 – sala konferencyjna V piętro.

 

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestnictwa z podaniem ilości osób zwrotnie na adres e-mail Wydziału Kształtowania Środowiska ws.umk@um.krakow.pl

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij