Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą obchodzony jest 17 czerwca każdego roku, aby zwrócić uwagę na problem postępującej degradacji ziemi oraz suszy, która dotyka coraz większą liczbę regionów na całym świecie.

Celem tego dnia jest podniesienie świadomości społecznej na temat konieczności ochrony gleb oraz zasobów wodnych, które są podstawą naszego życia. Miasta są szczególnie narażone na problemy związane z pustynnieniem i suszą, między innymi ze względu na występowanie tzw. „wysp ciepła” – obszarów o znacznie wyższej temperaturze niż otaczająca je przestrzeń, co prowadzi do przyspieszonego parowania wody i pogłębiania suszy.

Zieleń w miastach odgrywa kluczową rolę w walce z pustynnieniem i suszą, ponieważ pomaga utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza oraz zmniejsza efekt „wysp ciepła”. Dlatego tak ważne jest dbanie o parki, ogrody oraz nasadzenia drzew w miejskich przestrzeniach.

Dostępność zasobów wody w Polsce jest stosunkowo niska – na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m³  wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dlatego warto świadomie korzystać z tego cennego surowca. Proste zasady, takie jak zastosowanie szybkiego prysznica, zakręcanie wody podczas mycia zębów czy używanie pralki i zmywarki tylko po ich całkowitym napełnieniu, mogą pomóc zmniejszyć nasze zużycie wody.

Dodatkowo, warto również zbierać deszczówkę i wykorzystywać ją do podlewania roślin czy ogrodu. Dzięki temu oszczędzimy wodę pitną oraz pomożemy w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności gleby.

Dlatego zachęcamy do świadomego korzystania z zasobów wody oraz podejmowania działań na rzecz ochrony gleb i zwalczania pustynnienia i suszy, nie tylko w Dniu Walki z Pustynnieniem, ale przez cały rok. Każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu środowiska, nawet poprzez proste codzienne nawyki.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij