NOWY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA ROK 2020.

Krakowscy Radni na ostatniej Sesji Rady Miasta Krakowa przegłosowali program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami, które nie mają właścicieli.

W ramach przewidzianych działań znajdują się m.in. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; odławianie zwierząt bezdomnych, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku, a także zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, odrobaczanie, sterylizacja lub kastracja, znakowanie oraz szczepienie. Środki finansowe na rok 2020 r. które zostały przeznaczone na realizację powyższych zadań wynoszą 3 128 000 zł.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij