EKOLOGICZNO-ZIELONE BO – DYŻUR KONSULTACYJNY

24 kwietnia i 27 kwietnia 2020 r. odbędą się konsultacje projektów Budżetu Obywatelskiego z zakresu: ochrony środowiska, tworzenia parków kieszonkowych, nasadzenia zieleni, poprawy jakości powietrza, ekologii, segregacji odpadów, itp.

Jednostki dyżurujące:

 • Zarząd Zieleni Miejskiej:
  Marzena Krokos tel. 887 881 534 e mail: mkrokos@zzm.krakow.pl
  Monika Pietrzyk tel. 887 500 260 e mail: mpietrzyk@zzm.krakow.pl
  Agnieszka Muniak tel.722 110 162 e mail: a muniak@zzm.krakow.pl
 • Wydział Kształtowania Środowiska:
  Marcin Permus tel.12 616 8857 e mail: Marcin.Permus@um.krakow.pl
  Kamil Kochańczyk tel. 12 616 8994 e mail: Kamil.Kochanczyk@um.krakow.pl
 • Wydział Gospodarki Komunalnej:
  Michał Gelata tel. 12 616 87  69 e meial: Michal.Gelata@um.krakow.pl
  Andrzej Kraśnieński tel. 126168969 e mail:Andrzej.Krasnienski@um.krakow.pl
 • Wydział ds. Jakości Powietrza:
  Magdalena Gruszka tel. 126168879 e mail: Magdalena.Gruszka@um.krakow.pl
  Damian Gładysz tel. 12 616 90 60 e mail: Damian.Gladysz@um.krakow.pl
 • Klimat-Energia-Gospodarka Wodna:
  Adrian Malik tel. 602 459 329 e mail: a malik@kegw.krakow.pl
  Bartosz Paszkowski tel. 728 489 193 e mail: bpaszkowsk@kegw.krakow.pl
  Jakub Kosek tel. 504 133 477 e mail: jkosek@kegw.krakow.pl

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij