PROGRAM KRAKOWSKA MIKRORETENCJA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH RUSZA JUŻ W CZERWCU!

Od 1 czerwca w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa ma ruszyć nabór przyjmowania wniosków mieszkańców Krakowa, którzy chcieli by skorzystać z dotacji miejskiej na wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

Miasto Kraków wychodząc naprzeciw zmianą klimatu które powodują zmniejszenie się zasobów wody, od 2014 roku udziela dotacji celowej w ramach Krakowskiego programu mikroretencji wód opadowych i roztopowych na wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. W latach 2014–2019 na realizację tego programu przeznaczono 3 090 000 zł w którego zakresie zostały wykonane 495 instalacje. Mieszkańcy którzy skorzystali z dotacji mogli liczyć na pokrycie maksymalnie połowy poniesionych przy inwestycji kosztów, a dotacja sięgała maksymalnie 5 tys. zł.

W marcu tego roku krakowscy Radni przyjęli nową uchwałę, na podstawie której mieszkańcy mogą liczyć na większe niż do tej pory wsparcie finansowe. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od zastosowanego rozwiązania.

Na dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów mogą liczyć ci, którzy wykonają podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe (nie więcej niż 6 000 zł – na zbiornik o pojemności do 5 m3, 8 000 zł – na zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3 i 10 000 zł – na zbiornik o pojemności powyżej 10 m3).

Również wsparcie będzie można uzyskać na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny (w zależności od pojemności zbiornika od 200 do 500 zł).

Z kolei maksymalnie 12 tys. złotych mogą otrzymać ci, którzy zdecydują się na wykonanie systemów: bioretencji, drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) lub nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji będą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij