EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU I EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

Kraków już po raz 21. bierze udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu i 18. raz będzie uczestniczyć w Europejskim Dniu bez Samochodu. Kampania trwa od 16 do 22 września każdego roku i ma na celu promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców. Tegoroczne hasło to „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”.

Kampania ETZT to inicjatywa Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu. Jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. Promuje ekologiczne formy transportu, takie jak komunikacja publiczna, rower, ruch pieszy oraz transport łączący różne gałęzie, czyli tzw. transport multimodalny.

Inicjatywa ma charakter zarówno ogólnoeuropejski, jak i światowy (np. w Japonii czy Brazylii). W wielu aglomeracjach miejskich ludzie narzekają na niską jakość życia, m.in. na zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom hałasu, wypadki, zajmowanie coraz większej przestrzeni przez samochody. Dlatego celem kampanii jest promocja zrównoważonego transportu oraz uświadomienie społeczeństwom, że warto samochód zamienić na przyjazne dla środowiska formy transportu.

„Zeroemisyjna mobilność dla każdego” – hasło tegorocznej kampanii – ma na celu promocję ambitnego założenia, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku, oraz podkreślenie znaczenia dostępności transportu bezemisyjnego.

Hasłem krakowskiej kampanii jest „Jestem eko w Krakowie – Miasto przyjazne rowerzystom”, które ma za zadanie zachęcić mieszkańców do aktywności i przełamania codziennej rutyny oraz siedzącego trybu życia, zwłaszcza podczas codziennych podróży, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców.

Punktem kulminacyjnym będzie obchodzony 22 września Europejski Dzień bez Samochodu. W tym dniu wszyscy mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską.

Wszystkie wydarzenia, jakie zostały przewidziane podczas tegorocznej kampanii ETZT, organizowane są  zgodnie z obostrzeniami prawnymi i wymaganiami sanitarnymi związanymi z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-Cov-2. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wybrane aktywności zostały zaplanowane online.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń:

 

16 – 22 WRZEŚNIA (CAŁY TYDZIEŃ)

 • Projekt PARK4SUMP – działania promujące korzystanie z parkingów Park&Ride w Krakowie
  organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa
 • Kontrola emisji spalin w pojazdach
  organizatorzy: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
 • „Wystarczy 1 metr” kontrola prawidłowego parkowania samochodów m.in. na ul. Długiej
  organizatorzy: Straż Miejska Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
 • Rowerem po Krakowie – film promujący Miasto przyjazne rowerzystom
  organizator: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
 • Akcja kontroli zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej
  organizatorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. i Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • „Bezpieczna droga do szkoły”
  zajęcia dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych
  organizator: Straż Miejska Miasta Krakowa
 • Kontrola stanu infrastruktury oraz oznakowania związanego
  z ruchem rowerowym na terenie miasta Krakowa
  organizator: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
 • Działania promujące transport rowerowy:

–  Punkt Przeładunkowy na elektryczne rowery towarowe (cargo bike)
szczegóły: http://mobilnykrakow.pl/cargovelo/

–  Bezpłatny wynajem rowerów towarowych na okres 30 dni
oferta skierowana dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych
Formularz zgłoszeniowy pod adresem: http://mobilnykrakow.pl/rowery-towarowe

Zachowaj bezpieczny dystans – min. 1 m – przy wyprzedzaniu rowerzysty – akcja informacyjna skierowana do kierowców
(grafika informacyjna dostępna na biletach parkingowych w parkomatach w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania)

–   Rozwój i monitorowanie ruchu rowerowego

–  DAROPLAN – Darmowy Rowerowy Plan Miasta Krakowa
narzędzie ułatwiające zaplanowanie trasy przejazdu rowerem przez Kraków
http://mobinykrakow.pl/mapa-rowerowa

 • mapy zawierające atrakcyjne dla rowerzystek i rowerzystów dane

http://mobinykrakow.pl/rowery/#mapy-i-bazy-danych

organizator: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

 

 • Uspokojenie ruchu – wyznaczenie stref ograniczenia ruchu
  organizator: Gmina Miejska Kraków
 • Zrównoważona mobilność w czasach COVID-19 – Krakowska Tarcza dla Mobilności
  organizator: Gmina Miejska Kraków

 

16 WRZEŚNIA (ŚRODA)
godz. 11:00-19:00 Pl. Wielkiej Armii Napoleona

 • Projekt HANDSHAKE – miejskie kontrole rowerowe – możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu technicznego roweru oraz drobnych napraw, więcej informacji na: www.krakow.pl)
  organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

 

 16 WRZEŚNIA (ŚRODA)

 • Projekt STARS – Rowerem do szkoły – warsztaty inaugurujące ósmy rok realizacji projektu – przeznaczone dla przedstawicieli krakowskich szkół podstawowych, biorących udział w projekcie
  organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

 

17 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
godz. 11:00-17:00 Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

 • „Jestem EKO w Krakowie – MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM” – punkt informacyjny, w tym:

– Sprawny rower to bezpieczny rowerzysta

stoisko serwisowe z możliwością bezpłatnego wykonania szybkich prostych napraw (wymiana opony, regulacja hamulców, drobne serwisy rowerowe)

– WYDAWANIE SADZONEK ROŚLIN OZDOBNYCH (do wyczerpania sadzonek)
organizator: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

 

18 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

 • Projekt STARS – Rowerem do szkoły – warsztaty inaugurujące ósmy rok realizacji projektu – przeznaczone dla przedstawicieli krakowskich szkół podstawowych, biorących udział w projekcie
  organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

 

 19 WRZEŚNIA (SOBOTA)
godz. 9:00-14:00 Rondo Mogilskie

 • Projekt HANDSHAKE – miejskie kontrole rowerowe – możliwość bezpłatnego sprawdzenia stanu technicznego roweru oraz drobnych napraw, więcej informacji na: www.krakow.pl)
  organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa

 

20 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)

 • Zabytkowe tramwaje i autobusy na Krakowskiej Linii Muzealnej
  organizatorzy: Zarząd Transportu Publicznego i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

 

22 WRZEŚNIA – DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
WYŁĄCZAMY KASOWNIKI! BEZPŁATNE PRZEJAZDY LINIAMI DZIENNYMI I NOCNYMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KRAKÓW

 

22 WRZEŚNIA (WTOREK)
godz. 11:00-17:00 Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2

 • „Jestem EKO w Krakowie – MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM” – punkt informacyjny, w tym:

– Sprawny rower to bezpieczny rowerzysta – stoisko serwisowe
z możliwością bezpłatnego wykonania szybkich prostych napraw (wymiana opony, regulacja hamulców, drobne serwisy rowerowe)

– WYDAWANIE SADZONEK ROŚLIN OZDOBNYCH (do wyczerpania sadzonek)

organizator: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij