ODŁOWY DZIKÓW NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

Urząd Miasta Krakowa informuje, iż obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. 2021 poz. 1485) wprowadza zakaz przemieszczania dzików na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, także na obszarze Polski.

W związku z powyższym UMK uzyskał aktualne stanowisko służb weterynaryjnych w sprawie odłowu i relokacji dzików na terenie Miasta (link), które wskazuje na koniczność zaniechania przemieszczania wyłapanych do odłowni dzików, jakie było dokonywane w bieżącym roku przez działające na zlecenie UMK całodobowe pogotowie dla dzikich  zwierząt.

Wobec tak radykalnego ograniczenia sposobu postępowania z wyłapanymi dzikami służby weterynaryjne w celu zapobiegania zagrożeniu jakie stwarzają dziki wskazały na alternatywne metody rozwiązania problemów z dzikami poprzez redukcję ich populacji .

Za stan populacji dzików na terenie Miasta odpowiadają Koła Łowieckie zrzeszone w Polskim Związku łowieckim, natomiast prowadzone na terenie miasta odłowy zostają ograniczone do niezbędnego minimum tylko w zakresie osobników zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu mieszkańców.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij