Miasto edukuje i apeluje: nie dokarmiajcie dzików

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy obserwujemy sezonową migrację dzików. Z pól uprawnych, które znajdują się poza miastem, znikają płody rolne, a zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia migrują do miasta. Tutaj mają łatwiejszy dostęp do bazy pokarmowej. Mają na przykład dostęp do otwartych pojemników na bioodpady czy miejskich koszy, do których często wrzucamy niedojedzone resztki pożywienia.

Informacja i edukacja

Jednak największym problemem jest dokarmianie dzikich zwierząt przez mieszkańców. Z tego powodu miasto zintensyfikowało działania informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie.

Z tego powodu w przestrzeni miejskiej pojawią się tablice informacyjne, citylighty, będą rozdawane ulotki, prowadzone warsztaty w przedszkolach i w Centrach Aktywności Seniora oraz emitowane spoty radiowe i telewizyjne w busach.

Oprócz działań edukacyjnych samorząd prowadzi działania prewencyjne, które polegają na prowadzeniu całodobowego pogotowia dla dzikich zwierząt, dzierżawie obwodów łowieckich oraz współpracy z kołami łowieckimi, jak również wydawaniu decyzji na odstrzał redukcyjny w sytuacji zagrożenia czy uwzględnianiu w dokumentach planistycznych siedlisk dzikich zwierząt oraz korytarzy migracji.

Przepisy ograniczyły działanie odłowni

Do listopada 2021 miasto miało narzędzie w postaci odłowni, co znacznie ułatwiało walkę z dzikami. Ograniczenia wprowadzone zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z przemieszczaniem się dzików w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, uniemożliwiły korzystanie z tych odłowni.

Aktualnie używane są one tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.  Znajdują się w 3 lokalizacjach: 2 odłownie są na terenie dzielnicy Dębniki, 1 odłownia na Klinach-Zacisze.

Działania związane z odławianiem prowadzone w 2021 r. przez całodobowe pogotowie sprawiły, że w niektórych rejonach Krakowa sytuacja nadmiernego bytowania dzików uległa poprawie. Niemniej jednak pojawiają się nowe obszary penetrowane przez dziki, na których w sytuacji braku możliwości prowadzenia odłowów, wymagana jest intensyfikacja działań przez Polski Związek Łowiecki, do którego na bieżąco przekazywane są interwencje mieszkańców kierowane do Urzędu Miasta Krakowa.

Jak się zachować w obecności dzika?

Z powodu tej coraz częstszej koegzystencji z dzikimi zwierzętami w mieście, warto pamiętać, że zwierzęta wychowane w mieście tracą naturalny lęk przed człowiekiem, nie postrzegając go jako zagrożenia. Zmniejsza się i zanika ich dystans ucieczki, czyli odległość, na którą zwierzęta pozwalają się do siebie zbliżyć człowiekowi. Dzikie zwierzęta nie atakują niesprowokowane, ale należy zachować szczególną ostrożność w ich pobliżu, także poruszając się po drogach, gdyż na terenach miejskich zdarzają się wypadki komunikacyjne z ich udziałem.

W przypadku spotkania dzikiego zwierzęcia należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów i spokojnie się oddalić, pod żadnym pozorem nie podchodzić i nie głaskać dzikich zwierząt, a psa zawsze wyprowadzać na smyczy.

A co najważniejsze nie dokarmiać zwierzyny. Odpadki organiczne (np. odpadki spożywcze i popsutą żywność) wyrzucać i wywozić wyłącznie do miejsc do tego przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Należy też zabezpieczać pojemniki na śmieci, czyli najlepiej stosować kosze z przykryciem, które uniemożliwią wyciąganie odpadów przez zwierzęta.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij