Czy możemy zmniejszyć ryzyko powodowane przez drzewo?

Czy drzewa mogą powodować szkody?

 

Drzewa bardzo rzadko samoczynnie powodują szkody. W większości przypadków czynnikiem je powodującym jest wiatr. W zależności od prędkości, siła jego oddziaływania rośnie. Masy powietrza działają na koronę drzewa i mogą spowodować złamania, obłamania, obrywy i wykroty. Z badań wynika, że zasięg rażenia wynosi zwykle około 1,5 wysokości drzewa, stąd drzewa wysokie mogą powodować największe szkody. Wiele zależy od wielkości upadającej części drzewa. Drobny posusz (suche pędy i gałęzie) nie stanowią problemu, a wiatr obłamując je, ogranicza koszty pielęgnacji. Duże konary, części korony albo całe drzewa stają się większym problemem dla otoczenia oraz dla samej rośliny.

 

Jakie szkody mogą powstać i od czego zależą?

 

Wszystko zależy od tego, co znajdzie się w polu rażenia. Najczęściej powstają straty w mieniu oraz wśród innych sąsiadujących drzew. Właściwą ocenę ryzyka można dokonać po ocenie stanu zdrowotnego drzewa . Metoda wizualna pozwala zdiagnozować liczne problemy drzewa tj. pęknięcia, zwłaszcza poprzeczne. Ubytki zazwyczaj osłabiają pień i jeśli te elementy zauważymy, to powinniśmy skonsultować się ze specjalistą. Uszkodzone korzenie, odcięte, obszarpane np. przy pracach budowlanych, pękająca ziemia przy ruchach drzewa podczas wiatru, wypiętrzanie systemu korzeniowego po jednej stronie, pojawienie się owocników grzybów, może wskazywać na problemy drzewostanu, który powinien być poddany kontroli. Możemy tak przewidzieć wiele zdarzeń, zadziałać profilaktycznie.

Co zatem wpływa na poziom ryzyka?

 

Najkrócej rzecz ujmując relacja pomiędzy drzewem – potencjalnym „sprawcą”, a otoczeniem, czyli jego „ofiarą”. Stan rośliny można określać, począwszy od zwykłego przeglądu, po bardzo specjalistyczne pomiary z użyciem tomografu dźwiękowego, czy testu obciążeniowego, badającego całościowo reakcję drzewa na wiatr. To pozwala ocenić potencjalne prawdopodobieństwo zawodności drzewa. Otoczenie jest dużo bardziej złożonym elementem i możemy je oceniać przez pryzmat wrażliwości (podatności na uszkodzenia). Trudno ją jednak ocenić, łatwiej katalogować w pewnych ramach, odnosząc jeden typ terenu/przestrzeni do innych podobnych i w ten sposób różnicując wzajemnie poszczególne typy. Połączenie tych dwóch składowych ryzyka, czy oceny drzewa i wrażliwości otoczenia, przy nałożeniu odpowiednich wag, daje rezultat mówiący o poziomie ryzyka w sąsiedztwie danego drzewa. To jest pierwszy etap na drodze jego oceny i sprowadzenia go do akceptowalnego poziomu. Wyeliminować go zupełnie nie jesteśmy w stanie.

 

Co możemy zrobić?

 

Doświadczenie pokazuje, że regularny przegląd drzew oraz szczegółowe badania tych problemowych zmniejszają częstość zdarzeń z ich udziałem. Działania takie mają charakter profilaktyki, która racjonalnie stosowana obniża koszty i ryzyko „powikłań”. Gdy coś zostanie wykryte i nastąpi diagnoza problemu, można podjąć kroki w celu zabezpieczenia drzewa. W niektórych przypadkach możemy postarać się zmienić otoczenie, wygrodzić roślinnę, usunąć istotne elementy. Warto to zrobić

[ESC] lub kliknij