Jakie są główne działania Krakowa?

Władze Krakowa od kilku lat podejmują działania w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi. Rada Miasta Krakowa kilkukrotnie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych.

W ostatnich latach, na wniosek RMK, powstała mapa stacji bazowych telefonii komórkowej, zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, dzięki któremu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pomiarem akredytowanym może zweryfikować poziom; źródło i rodzaj zanieczyszczenia PEM. Od 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK współpracuje z Katedrą Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przy tworzeniu pierwszego w Polsce systemu monitoringu PEM, wykorzystując do tego dwie selektywne stacje monitorowania PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje ekspozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkańcom do indywidualnych i niezależnych 24 godzinnych pomiarów.

[ESC] lub kliknij