Dzień Ziemi

Dzień Ziemi tradycyjnie obchodzony jest 22 kwietnia, a jego celem jest promowanie integracji świadomości ekologicznej z edukacją, tak aby jak najskuteczniej chronić naszą planetę i zachować czyste środowisko dla dobra przyszłych pokoleń. Potrzeba przekazywania wiedzy na tematy dotyczące m.in.: zmniejszania się zasobów wód, zanieczyszczenia powietrza, nadmiernej wycinki drzew, hałasu, wpływu pól elektromagnetycznych, zanieczyszczeń komunikacyjnych, ochrony przyrody i zwierząt, które wpływają na obecną i przyszłą zmianę klimatu, jest szczególnie w dzisiejszych czasach bardzo ważna. Przekazując wiedzę na temat środowiska oraz promując rozwiązania mające poprawić jego stan, mamy wpływ na właściwe kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży.

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska od 23 lat jest organizatorem  Dni Ziemi w Krakowie. Tegoroczna edycja, mimo trudności i obostrzeń związanych z konsekwencjami pandemii COVID-19 obchodzona jest w okrojonej i dostosowanej do panujących warunków formule.

W ramach tegorocznych obchodów został zorganizowany m.in. konkurs plastyczny dla klas I-III z krakowskich szkół podstawowych który miał na celu  propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród uczęszczających do nich dzieci. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie pracy plastycznej (plakat wraz ze sloganem promocyjnym) nawiązującym do hasła przewodniego Dni Ziemi 2021 „ Przywróć naszą ziemie” – promującego podjęcie działań wspierających ochronę środowiska w Krakowie.

Konkurs został już rozstrzygnięty a zwycięskie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która wyeksponowana zostanie w budynku Urzędu Miasta Krakowa w Holu Kamiennym, w terminie 22.04-29.04.2021 r.

24-25 kwietnia (sobota-niedziela) w godzinach 10.00-17.00 zorganizowane zostanie sprzątanie użytku ekologicznego – Łąk Nowohuckich. Osoby które chcą włączyć się w sprzątanie mogą zgłosić się po odbiór worków do samochodu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, który będzie zlokalizowany przy Skwerze Budowniczych Nowej Huty (w sąsiedztwie os. Centrum E) w dniach i godzinach trwania wydarzenia.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij