Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zrealizował projekt edukacji ekologicznej „Mikro-retencja – Wielkie korzyści”. Wiewiórka Gosia Radzi”.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zrealizował projekt edukacji ekologicznej „Mikro-retencja – Wielkie korzyści”. Wiewiórka Gosia Radzi”.

W ramach projektu  przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne w placówkach edukacyjnych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W projekcie wzięło udział 50 grup dzieci w wieku przedszkolnym, w sumie aż 1250 dzieci uczestniczyło w zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez doświadczone edukatorki i składały się z części teoretycznej oraz gier i zabaw dla dzieci.

W spotkaniach uczestniczyła Wiewiórka Gosia, która w przystępny sposób przedstawiła przedszkolakom problem deficytu wody na świecie oraz jak racjonalnie korzystać z zasobów wodnych. Dzieci dowiedziały się też, jak poprzez swoje codzienne działania mogą oszczędzać wodę w swoich gospodarstwach domowych. Wiewiórka Gosia opowiedziała też o tym, czym jest mikro-retencja, jak gromadzić wodę na wsi i w mieście, a także jak wykorzystać wodę opadową.

Udział w projekcie „Mikro-retencja – Wielkie korzyści”. Wiewiórka Gosia Radzi” umożliwił dzieciom poznanie korzyści płynących ze zwiększania retencji wody.

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

koszt kwalifikowany zadania: 51 650 zł.

kwota dotacji: 16 775,00 zł.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij