Czy wiesz co to mikroretencja?

Gmina Miejska Kraków w obliczu zmniejszania się zasobów wodnych, przeciwdziałania skutkom suszy podejmuje działania w celu adaptacji do zmian klimatu. Niezwykle istotne jest racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi. Sposobem na to jest mikroretencja.

Mikroretencja jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki wodnej. Pozwala ograniczyć skutki suszy, zwiększyć różnorodność biologiczną oraz chronić jakość wody.

Bardzo ważne jest, abyśmy w naszych codziennych działaniach również starali się walczyć z deficytem wody. Jak to robić?

  • Zbierać wodę opadową w zbiornikach na wody opadowe, w ogrodach deszczowych.
  • Wykorzystywać ją do podlewania trawnika, ogrodu, celów bytowych i gospodarczych.
  • Korzystać z dostępnych źródeł dotacji na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij