Komunikat dla Mieszkańców Krakowa

W kwietniu br. Gmina Miejska Kraków zawarła umowę z WGS84 Polska Spółką z o.o. na wykonanie Aktualizacji „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Krakowa” wraz z Aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”  

W ramach ww. umowy – w okresie od 15.05.2023. do 31.07.2023 r. – pracownicy WGS84 Polska Spółki z o.o. będą przeprowadzali inwentaryzację wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Krakowa, w tym poprzez pozyskiwanie danych na zasadzie spisu z natury, tj. czerpiąc informacje bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Upoważnieni do przeprowadzenia inwentaryzacji przedstawiciele Spółki legitymować się będą pismem polecającym Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Zwracamy się do mieszkańców  Krakowa użytkujących wyroby zawierające azbest (np. pokrycia dachowe, elewacje, inne) z  prośbą o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie posesji o udzielenie wszelkich możliwych danych w tym zakresie, przybyłem ankieterom.

Przypominamy, że zgodnie  z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. Nr. 8, poz. 31), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonej inwentaryzacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 88 08.

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij