Jeśli mam drzewo to co mam zrobić?

Czy drzewo na prywatnej działce to problem?

 

Drzewo na prywatnej nieruchomości traktowane może być na trzy sposoby: jako kosztowna uciążliwość, obojętnie oraz jako wartość dodana. Nie każde drzewo ma taką samą wartość. Bardzo młode drzewa, sadzone czy samosiewy, nie podlegają ochronie prawnej i często możemy je usunąć lub przesadzić bez konsekwencji. Gdy mamy wątpliwości, lepiej je rozwiać w Urzędzie, zwykle wystarczy telefon lub e-mail. Jeśli traktujemy drzewa jako koszty i nie widzimy pozytywów, to sytuacja jest trudna pod każdym względem. Wielu będzie próbowało pozbyć się drzewa, ale czy to ma sens? Gdy jednak podejmiemy taką drogę warto poszukać specjalistów, poradzić się zanim przejdziemy do radykalnych rozwiązań. Traktując drzewa obojętnie nie dostrzegamy, kiedy mamy do czynienia z wartościowym egzemplarzem. Dynamika poszczególnych gatunków jest różna. Może dojść do sytuacji, w której samosiewy, niekoniecznie wartościowe, rosnąc szybko zdominują cenniejsze okazy. Przegrywają walkę o przestrzeń, co powoduje powstanie licznych deformacji. Najczęściej nie dostrzegamy momentu, w którym zaczynają się procesy destrukcyjne. W takim wypadku powinniśmy zaufać osobie z zewnątrz, specjaliście, który przeprowadzi przegląd. Możemy skontaktować się z Urzędem i poprosić o poradę. Drzewa są wartościowym elementem otoczenia i nie mogą być skazywane na przypadkowe działania. Gdy przyjmiemy fakt, że w większości przypadków drzewo na działce to wartość dodana dla nieruchomości, to rachunek zysków i strat może wyglądać inaczej. Posiadanie dobrze utrzymanej roślinności, jest dodatkowym elementem kształtującym wartość nieruchomości. W takim przypadku warto ocenić jakość prac wykonywanych przez osoby pracujące przy drzewach i szukać takich, które mają doświadczenie oraz wiedzę w tym zakresie.

 

By drzewo działało sprawnie i bez problemów

 

Podstawą dobrego trwania drzewa w mieście, w otoczeniu budynków, jest regularna
kontrola oraz pielęgnacja. Jeśli jest prowadzona poprawnie to zazwyczaj jej koszty
w ujęciu wieloletnim nie są wysokie.

 

 

Czy drzewo można wyciąć? 

Usuwanie drzew to temat trudny. Powinniśmy odpowiedzieć sobie na trzy pytania: czy drzewo ma wartość przyrodniczą? Czy stanowi ważny element krajobrazu, działki, ulicy? Czy jest cenne dla układu, kompozycji? Dla większości z nich powinniśmy uzyskać pozwolenie w urzędzie, jeśli okaz przekracza ustawowe wartości obwodu pnia oraz gdy mogą występować na nim gatunki chronione. Zawsze warto zwrócić się do specjalisty, który wskaże czy musimy uzyskać pozwolenia. Za bezprawne usuwanie usuwanie drzew podlegających ochronie grozi kara administracyjna. Z punktu widzenia prawnego, wycinka jest możliwa, ale w niektórych przypadkach tylko pod pewnymi warunkami. Ograniczenia leżą w przepisach Ustawy o ochronie przyrody, która wskazuje w jakich przypadkach powinniśmy się zwrócić do urzędu celem uzyskania pozwolenia. Posiadając nieruchomość zabytkową zawsze potrzebujemy zezwolenia. Przepisy zmieniają się co jakiś czas, więc watro skonsultować sprawę wycinki z urzędem lub specjalistą. Z uwagi na częstą zmienność przepisów, warto upewnić się w dostępnych źródłach, jakie przepisy obowiązują w dzień wycinki. Najbardziej aktualne informacje można uzyskać w urzędzie.

Jakie instytucje odpowiedzialne są za drzewa?

 

Podstawową instytucją odpowiedzialną za drzewa w mieście, zwłaszcza w przypadku terenów prywatnych jest Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kształtowania Środowiska. Jeśli ktoś jest właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wówczas decyzje podejmuje Konserwator Zabytków. Drzewami rosnącymi na terenie Krakowa zajmuje  Zarząd Zieleni Miejskiej, który opiekuje się istniejącymi oraz tworzy i zakłada nowe tereny zielone. W przypadku drzew ulicznych i przydrożnych oraz takich, które rosną w szczególnie cennych przyrodniczo miejscach, dodatkową funkcje nadzoru i opinii tworzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Tam też możemy uzyskać informację jeśli mamy wątpliwości w sprawie gatunków chronionych.

 

Czy każde drzewo może być pomnikiem przyrody?

 

Powinno mieć wyjątkowe walory, np. rzadkość gatunkową, szczególne miejsce wzrostu, okazałe rozmiary, wiek, itp. Wtedy powinien pojawić się wniosek i zgoda właściciela na objęcie tego typu ochroną. Wniosek taki powinniśmy złożyć do wydziału środowiska. Jeśli drzewo przejdzie weryfikację, przygotowywana jest stosowna uchwała Rady Miasta/Gminy. Warto zgłaszać drzewa jako przyszłe Pomniki Przyrody, gdyż obecnie w Polsce dominują dęby, jako gatunki osiągające duże rozmiary i zwykle znaczny wiek.

[ESC] lub kliknij