Szkolenie z zakresu zarządzania zielenią miejską

W dniu 22.04.2024 r w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się zielenią na terenach spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Szkolenie było poświęcone głównie zagadnieniom z zakresu utrzymania drzew. Omówiono zagadnienia prawne związane z ochroną drzew, oraz uzyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew, jak również skutków niewłaściwej pielęgnacji drzew.  W części dotyczącej diagnostyki drzew, dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek zapoznał uczestników z zasadami oceny stanu drzew metoda wizualną, oraz metodami instrumentalnymi. Podał również przykłady zabiegów pozwalających na uniknięcie konieczności wycinania drzew. Podczas szkolenia poruszone zostały również zagadnienia związane z bytnością dzikich zwierząt w mieście, oraz ochrony gatunkowej podczas prowadzonych prac remontowych.

[ESC] lub kliknij